Czas na nowy Samorząd Uczniowski

Czas na nowy Samorząd Uczniowski

     26 września odbyły się w naszej szkole wybory na przewodniczącego oraz zastępcę Samorządu Uczniowskiego. Do batalii o ten zaszczytny tytuł, który wiąże się nie tylko z prestiżem, ale i obowiązkami, przystąpiło ośmioro kandydatów.

     Po trwającej ponad tydzień kampanii wyborczej, wśród uczniów oraz nauczycieli przeprowadzono głosowanie. Zwycięzcą został Kamil Złotek z klasy VIIId, zastępcą zaś Igor Stankiewicz z klasy VIId.

     Przed Samorządem Uczniowskim stoją pierwsze zadania. Musi się ukonstytuować i spełnić przedwyborcze obietnice. Wśród pozostałych kandydatów nie ma przegranych, ponieważ wszyscy uczniowie będą mogli wspomagać działania Samorządu. Życzymy więc owocnej pracy, wielu sił i wytrwałości!