Goście ze Stralsundu

Goście ze Stralsundu

      W dniach 4-9 listopada 2019r. po raz  kolejny w tym roku szkolnym nasi uczniowie uczestniczyli  razem z młodzieżą z Niemiec, z Hansa-Gymnasium ze Stralsundu w tygodniowej polsko – niemieckiej wymianie  pt. „Gdańsk i Stralsund - miasta hanzeatyckie”. Uczestnicy projektu - 24 uczniów ze Stralsundu  i 13 uczniów z Lęborka mieszkali w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku. Tutaj odbywały się zajęcia w polsko - niemieckich grupach. Różnorodne warsztaty miały na celu przybliżenie polskiej i niemieckiej młodzieży jaki wpływ miała „Solidarność” na wydarzenia w Polsce, Niemczech i całej Europie. Podczas jednego z nich uczniowie obejrzeli film „Von Solidarność zur Freiheit - Od Solidarności do wolności”. Była to doskonała okazja do refleksji nad wydarzeniami, które miały i mają miejsce we współczesnej Europie.

     Podczas pobytu w Gdańsku młodzież zwiedziła Europejskie Centrum Solidarności. Spotkanie takie to również świetna okazja do konwersacji w języku niemieckim i angielskim, do zawierania nowych znajomości oraz wspaniała zabawa łącząca uczniów z Niemiec i Polski. Każdy dzień pobytu rozpoczynany był rozgrzewką językową. Młodzież zwiedzała Gdańsk i Sopot, odkrywała najciekawsze zabytki. Uczniowie uczestniczyli też w warsztatach pierwszej pomocy.

     We wtorek w ramach integracji młodzież spędziła czas na kręgielni i zajęciach samodzielnego przygotowania pizzy. W piątek nasi uczniowie zaprosili swoich kolegów do Lęborka. W naszej szkole  uczestników polsko - niemieckiej wymiany powitała dyrektor - Grażyna Ruszkowska. Uczniowie z Niemiec zwiedzili  szkołę, obejrzeli film o Lęborku w lęborskim muzeum. Zakończeniem tygodniowego spotkania była dyskoteka  w restauracji „Różana”.

      W sobotę goście z Niemiec zostali pożegnani  na dworcu w Lęborku. Już w maju 2020 uczniowie naszej szkoły odwiedzą  swoich kolegów w Stralsundzie.

      Uczniowie biorący udział w polsko- niemieckiej wymianie: Hubert Stencel, Patryk Erni, Łukasz Steciuk, Olaf Noryśkiewicz, Dawid Dawidowski, Tomek Dawidowski, Grzegorz Sękowski, Mikołaj Miłosz, Norbert Namenanik. Tym razem w wymianie brali również udział nasi absolwenci, którzy obecnie uczęszczają do LO nr 1 w Lęborku: Natan Skalimowski, Oliwer Złotek, Dobrosław Knut, Maksymilian Igła oraz Jakub Kurzydło uczeń ZSMI w Lęborku.

    Bardzo dziękujemy pracownikom i organizatorom Domu Pojednania i Spotkań  w Gdańsku: o. Piotrowi Pliszka, Kubie, Andrzejowi, Mateuszowi, Sophie, Danielowi i wszystkim którzy zorganizowali nasze polsko – niemieckie spotkanie. Dziękujemy również za gościnność proboszczowi Sanktuarium Św. Jakuba Ap.w Lęborku – ojcu Romanowi Zioła.

 

                                                     Opiekunowie z Polski: Katarzyna Wróblewska-Kurzydło, Izabela Lipowska

                                                     Opiekunowie z Niemiec: Doreen Klinckenberg, Mark Fleckeisen