Informacja dotycząca 14 października!

Informacja dotycząca 14 października!

   Informujemy, że dzień 14 października, tj. poniedziałek, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Jednocześnie w tym dniu w  świetlicy szkolnej będą odbywać się zajęcia opiekuńcze w godzinach od 7.00 do 16.00.