Informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

Informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

Informujemy, że na stronie Powiatu Lęborskiego zostały umieszczone informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/20:
  - link do ZARZĄDZENIA Nr  4 /2019 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia
30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  - podręcznik dla kandydata do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej
firmy Vulcan
  - filmik dla kandydatów: Twoja droga do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej

LINK NA STRONIE POWIATU LĘBORSKIEGO

https://www.powiat-lebork.com/starostwo/wydzialy/edukacji-i-spraw-spolecznych/aktualnosci-6/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-na-rok-szkolny-20192020/

LINK NA STRONIE BIP POWIATU LĘBORSKIEGO

https://powiatleborski.bip.gov.pl/oswiata/rekrutacja-do-szkol-ponadgimnazjalnych-2019-2020.html


LINK DO INFORMATORA O SZKOŁACH I KIERUNKACH DO KTÓRYCH PROWADZONY BĘDZIE NABÓR NA ROK 2019/20
 

https://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020/