Lęborski szpital jako otwarta firma

Lęborski szpital jako otwarta firma

    19.11. uczniowie klasy VIIc wraz z wychowawcą mieli okazję odwiedzić kolejną placówkę związaną z programem ,,Otwarta firma", czyli Samodzielny Publiczny Specjalistyczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Zajęcia dla uczniów prowadziły dwie panie: psycholog oraz pracownik socjalny. Przedstawiły uczniom specyfikę zawodu psychologa oraz wymieniły poszczególne etapy ścieżki edukacyjnej i zawodowej prowadzącej do zawodu psychologa. Następnie uczniowie mieli do wykonania ćwiczenie , które polegało na tym, by nauczyć się słuchać  innych. Na koniec wizyty jej uczestnicy zostali obdarowani ulotkami zawierającymi informacje na temat zawodu psychologa.