Organizacja egzaminu ósmoklasisty

Organizacja egzaminu ósmoklasisty

Organizacja egzaminu ósmoklasisty

 

16 czerwca 2020r. (wtorek) godz. 9.00 – 11.00 (120 min.) + 60 min. dysleksja i dostosowania– język polski

17 czerwca 2020r. (środa) godz. 9.00- 10.40 (100 min.) + 50 min. dysleksja i dostosowania-  matematyka

18 czerwca 2020r. (czwartek) godz. 9.00- 10.30 (90 min.) + 45 min. dysleksja i dostosowania – język obcy nowożytny

 

     Wszelkie informacje dotyczące spraw organizacyjnych oraz  przebiegu egzaminu przekażą  zdającym wychowawcy klas. Prosimy o stosowanie się do obowiązujących zasad przed, w trakcie i po egzaminie oraz  wytycznych w zakresie bezpieczeństwa.

     Proponujemy zapoznanie się z załączonymi materiałami informacyjnymi oraz zapraszamy zdających egzamin do odwiedzenia stron CKE oraz oke.gda.pl, gdzie zamieszczone są wytyczne, filmy o egzaminie, materiały ćwiczeniowe do egzaminu, arkusze pokazowe i egzaminacyjne oraz zadania powtórkowe.

 

                                                                                                              Ósmoklasistom  powodzenia życzą

                                                                                                              dyrekcja i nauczyciele

Załączniki:

  • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów
  • plakat