Podsumowanie półrocza- spotkania z rodzicami

Podsumowanie półrocza- spotkania z rodzicami

   W środę, 06.02.2019r.  odbędą się spotkania z rodzicami podsumowujące pracę dydaktyczno- wychowawczą w I półroczu roku szkolnego. Harmonogram spotkań:

klasy I, II, VII - godz. 16.00- 17.00

klasy VIII i III gimnazjalne - 17.00- 18.00.

 

O ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkań w  danej klasie poinformują bezpośrednio wychowawcy klas.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów!