Spotkania z rodzicami i dyżur nauczycieli

Spotkania z rodzicami i dyżur nauczycieli

   Dnia 15.05.2019r. (środa) zapraszamy na  spotkania z wychowawcami klas oraz wszystkimi  nauczycielami wg poniższego harmonogramu:

  • godz.16.00-16.30- spotkanie na sali gimnastycznej dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dla rodziców uczniów klas ósmych oraz trzecich gimnazjum,

 

  • godz. 16.30 -17.15 - spotkanie wychowawców klas ósmych i trzecich gimnazjum z rodzicami,

 

  • godz. 17.15- 18.00- spotkanie wychowawców klas pierwszych, drugich i siódmych z rodzicami,

 

  • godz. 17.00- 18.30 - dyżur wszystkich nauczycieli.

Podczas spotkań przedstawiona zostanie sytuacja wychowawczo-dydaktyczna poszczególnych uczniów, zagrożenia ocenami niedostatecznymi oraz sprawy klasowe. 

   Uwaga! O ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkań poszczególnych klas poinformują wychowawcy drogą mailową.

Zapraszamy !