Uczniowie klas siódmych i ósmych!

Uczniowie klas siódmych i ósmych!

    26 września 2019r. odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się do wicedyrektora szkoły do 11 września 2019r. (środa).

Przypominam!

- uczniowie kas ósmych kandydują na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

- uczniowie klas siódmych kandydują na zastępcę przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

 

    Z kandydatami do pracy w Samorządzie Uczniowskim (po zatwierdzeniu ich kandydatur przez wychowawców klas) odbędzie się spotkanie 12 września 2019r. (czwartek) o godzinie 8.15 w bibliotece szkolnej.