VIIIc w Sądzie Okręgowym

VIIIc w Sądzie Okręgowym

     W miniony czwartek  - 26 września br.  uczniowie klasy VIIIc pod opieką pań: A. Mańkowskiej i J. Odrowąż-Piramowicz udali się na lekcję przedmiotową w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

    Ósmoklasiści uczestniczyli w rozprawie sądowej, którą poprowadziła Sędzia Aleksandra Kaczmarek-Byzdra. Uczniowie przybyli do sądu pół godziny przed zaplanowaną rozprawą, przeszli przez bramkę elektromagnetyczną. Zostali poinstruowani o tym, jak należy zachować się podczas posiedzenia Sądu, zostali zapoznani z wokandą oraz szczegółach sprawy, w której będą uczestniczyć. Po zakończonej rozprawie uczniowie mogli zadać pytania oraz uzyskać odpowiedzi na interesujące ich zagadnienia.

   Bardzo dziękujemy za tę pożyteczną i ciekawą lekcję.