Zachęta do udziału w konkursach przedmiotowych

Zachęta do udziału w konkursach przedmiotowych

    Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 z poszczególnych dziedzin edukacyjnych.

Szczegółowe Regulaminy konkursów znajdziecie tu: https://www.kuratorium.gda.pl/szczegolowe-regulaminy-konkursowe/

Terminy Konkursów: https://www.kuratorium.gda.pl/terminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-organizowanych-przez-pomorskiego-kuratora-oswiaty-dla-uczniow-szkol-podstawowych-od-klas-iv-w-roku-szkolnym-20202021/

 

Przypominamy, że konkursy mają charakter trzystopniowy: szkolne, rejonowe, wojewódzkie.

Uczestnikom ostatnich etapów przysługują przywileje:

 1. Prawa i przywileje laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) konkursów dla szkół podstawowych:
  1) tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu …” np. Języka Polskiego,
  2) otrzymanie najwyższej pozytywnej oceny rocznej/końcowej klasyfikacyjnej z przedmiotu objętego konkursem,
  3) zwolnienie z  danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty najwyższego wyniku. Zwolnienia nie dotyczą laureatów konkursu informatycznego,
  4) przyjęcie do wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.
 1. Finaliści otrzymują, za uzyskanie jednego tytułu finalisty lub dwóch i więcej tytułów, odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
 2. Pomorski Kurator oświaty ustala wzory zaświadczeń dla laureatów i finalistów. Wydane zaświadczenia są ważne na terenie całego kraju.

Nadawanie tytułów:

         ·  Tytuł finalisty konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich.

·  Tytuł laureata konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał co najmniej 80% .

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach.