Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

życzymy takich myśli i marzeń,

które dają się urzeczywistnić,

pięknych i szlachetnych pomysłów,

które podszeptuje serce,

cierpliwości i wytrwałości,

aby służba dzieciom-

tym starszym i tym młodszym

zrodziła wiele szlachetnych owoców.

................................................................................................................................

Najserdeczniejsze życzenia dla całej kadry pedagogicznej

oraz wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku