Obecne grono pedagogiczne

Obecne grono pedagogiczne

 

DYREKCJA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  1

Grażyna Ruszkowska- dyrektor

Agnieszka Jankowska - wicedyrektor

 

BLOK PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

BLOK PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH

Aleksandra Dudojć

Małgorzata Poziemska

Iwona Suszyńska

Wiesława Rutkiewicz

Marzena Skórowska - Kurzydło

Anna Zdończyk - Knura

Izabela Tutakowska

Teresa Pranga

Elżbieta Makowska

 

 

Ala Mańkowska

Izabela Woszczyło

Katarzyna Waśko

Iwa Arendt

Edyta Marzec

Lucyna Racis

Elżbieta Kosińska

Katarzyna Pączek

Andrzej Płocharski

 

BLOK PRZEDMIOTÓW OBCOJĘZYCZNYCH

BLOK PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNO - TECHNICZNYCH, NIELEKCYJNYCH I  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Barbara Cieślak

Izabela Lipowska

Małgorzata Mordosewicz

 Mateusz Ziarkowski

Katarzyna Wróblewska - Kurzydło

Joanna Nowicka-Młyńska

Joanna Odrowąż-Piramowicz

 

 

Andrzej Łakocki

Kazimierz Zając

Beata Ugodowska

Adam Ugodowski

Kazimierz Bielski

Mirosław Abraham

Jacek Dziekanowski

Natalia Zarańska

Katarzyna Boruszewska

Grzegorz Kołodka

 

                BLOK  EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TRENERZY

Agnieszka Lis

Aleksandra Nadworska

Ewa Robakiewicz- Pizon

Paula Wróblewska

Dorota Przychoda - Bonemberg

Anna Zdończyk- Knura

Dariusz Gromulski: pływanie