Obecne grono pedagogiczne

Obecne grono pedagogiczne

 

DYREKCJA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  1

Grażyna Ruszkowska- dyrektor

Agnieszka Jankowska - wicedyrektor

 

BLOK PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

BLOK PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH

Aleksandra Dudojć

Małgorzata Poziemska

Iwona Suszyńska

Wiesława Rutkiewicz

Marzena Skórowska - Kurzydło

Anna Zdończyk - Knura

Izabela Tutakowska

Elżbieta Makowska

 

 

Ala Mańkowska

Izabela Woszczyło

Iwa Arendt

Edyta Marzec

Lucyna Racis

Elżbieta Kosińska

 

 

 

BLOK PRZEDMIOTÓW OBCOJĘZYCZNYCH

BLOK PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNO - TECHNICZNYCH, NIELEKCYJNYCH I  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

Małgorzata Mordosewicz

Barbara Cieślak

 Michał Kościółek

Katarzyna Wróblewska - Kurzydło

Joanna Odrowąż-Piramowicz

Karolina Sopińska - Śpica

 

 

Andrzej Łakocki

Kazimierz Zając

Beata Ugodowska

Adam Ugodowski

Mirosław Abraham

Jacek Dziekanowski

Natalia Zarańska

 

                BLOK  EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Agnieszka Lis

Aleksandra Nadworska

Ewa Robakiewicz- Pizon

Paula Wróblewska

Dorota Przychoda - Bonemberg

Anna Zdończyk- Knura

Aleksandra Dudojć

Iwa Arendt

Karolina Sopińska- Śpica

Wiesława Rutkiewicz

Kinga Trzebiatowska

Ewa Mozolewska- Kamionka

Kaja Wasilewska