Harmonogram wydarzeń edukacyjnych

Harmonogram wydarzeń edukacyjnych

HARMONOGRAM APELI OKOLICZNOŚCIOWYCH

Lp.

Nazwa

Blok przedmiotowy

Termin

1.

Święto Niepodległości

 

 

Blok edukacji wczesnoszkolnej /Paula Wróblewska/

10.11.2020r. (wtorek)

 

2.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi Narodowej, Dzień Patrona Szkoły

 

Blok przedmiotów obcojęzycznych

29.04.2021r. (czwartek)

lub 30.04.2021r. (piątek)

 

 

 

 HARMONOGRAM SZKOLNYCH WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH

LP.

Nazwa

Blok przedmiotowy

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Dzień ciekawości świata

Blok matematyczno-przyrodniczy

18 marca 2021r.

(czwartek)

Lucyna Racis

2.

Dzień Dziecka

Dzień Sportu

Blok edukacji wczesnoszkolnej /dla klas 1-3/

 

SU + nauczyciele wychowania fizycznego /dla klas 4, 7 i 8/

01.06.2021r.

(wtorek)

 

3.

Bal dla klas ósmych

 

11 czerwca 2021r. (piątek)

wychowawcy klas

Rada Rodziców

4.

Wycieczki przedmiotowe- edukacyjne obowiązkowe

 

 

 

 

 

Wycieczki przedmiotowe,

turystyczno-krajoznawcze

kl.4 i 7 - wycieczka do muzeum w Będominie

 

kl. 8 – wycieczka do Stutthofu

 

wrzesień 2020r.

 

 

 

wrzesień 2020r.

 

 

28.05-03.06.2021r.

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

nauczyciele przedmiotów,

wychowawcy klas

 

 

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Lp.

Nazwa

Blok przedmiotowy

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

01.09.2020r.

godz. 9.00 – kl. 4, 7 i 8

godz.10.00- kl. 1, 2 i 3

 

A.Ugodowski

K.Zając

A.Łakocki

2.

Ślubowanie uczniów klas I

Blok edukacji wczesnoszkolnej

14.10.2020r. (środa)

wychowawcy klas pierwszych i drugich

3.

Dzień Edukacji Narodowej

Samorząd Uczniowski

 

Blok humanistyczny

14.10.2020r.

(środa)

 

4.

Podsumowanie osiągnięć za I półrocze roku szkolnego 2020/2021

Blok matematyczno-przyrodniczy

24.02.2021r.

(środa)

I.Woszczyło

5.

Pożegnanie uczniów klas 8

wychowawcy klas ósmych

 

25.06.2021r.

godz. 9.00

A.Mańkowska

M.Skórowska-Kurzydło

J.Odrowąż-Piramowicz

E.Marzec

B.Ugodowska

6.

Zakończenie roku szkolnego

 

klasy 4 i 7

 

klasy 1, 2 i 3

 

 

 

 

 

 

Blok humanistyczny

25.06.2021r.

 

 

godz. 11.00

 

godz. 12.00