Harmonogram imprez, uroczystości i apeli szkolnych

Harmonogram imprez, uroczystości i apeli szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLNYCH 

 

 

LP. 

Nazwa 

Blok przedmiotowy 

Termin 

Osoba odpowiedzialna 

1. 

Dzień ciekawości świata 

Blok matematyczno-przyrodniczy 

20 marca 2020r. 

(piątek) 

Lucyna Racis 

2. 

Dzień Dziecka  

Dzień Sportu 

Blok przedmiotów artystycznych, nielekcyjnych i wychowania fizycznego;  

blok edukacji wczesnoszkolnej 

01.06.2020r. 

(poniedziałek) 

Beata Ugodowska 

3. 

Bal dla klas ósmych 

 

10 czerwca 2020r. (środa)  

wychowawcy klas 

Rada Rodziców 

4. 

Wycieczki przedmiotowe- edukacyjne obowiązkowe 

 

 

 

 

 

Wycieczki przedmiotowe, 

turystyczno-krajoznawcze  

kl.7 i 8 - wycieczka do muzeum w Będominie 

 

kl. 8 – wycieczka do Stutthofu 

 

wrzesień 2019r. 

 

 

 

15-19 czerwca 2020r. 

 

 

25.05-29.05.2020r. 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele przedmiotów, 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

Lp. 

Nazwa 

Blok przedmiotowy 

Termin 

Osoba odpowiedzialna 

1. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

 

Blok przedmiotów artystycznych, nielekcyjnych i wychowania fizycznego;  

02.09.2019r. 

godz. 9.00 – kl. 1, 2 i 3 

godz.10.00- kl. 7 i 8 

 

Adam Ugodowski 

2. 

Ślubowanie uczniów klas I 

Blok edukacji wczesnoszkolnej 

11.10.2019r. (piątek) 

Paula Wróblewska 

3. 

Dzień Edukacji Narodowej 

Samorząd Uczniowski 

11.10.2019r. 

(piątek) 

 

4. 

Podsumowanie osiągnięć za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 

Blok matematyczno-przyrodniczy 

05.02.2020r. 

(środa) 

Izabela Woszczyło 

5. 

Pożegnanie uczniów klas 8 

wychowawcy klas ósmych 

 

26.06.2020r. 

godz. 9.00 

W.Rutkiewicz 

I.Suszyńska 

A.Mańkowska 

I.Woszczyło 

L.Racis 

A.Ugodowski 

6. 

Zakończenie roku szkolnego 

 

klasy 1, 2 i 3 

 

klasy 7 

Blok humanistyczny 

26.06.2020r. 

 

 

godz. 11.15 

 

godz. 12.30 

M.Poziemska 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM APELI OKOLICZNOŚCIOWYCH

 

Lp. 

Nazwa 

Blok przedmiotowy 

Termin 

1. 

Święto Niepodległości 

 

 

Blok nauczycieli obcojęzycznych 

blok edukacji wczesnoszkolnej 

07.11.2019r. (czwartek) 

 

2. 

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi Narodowej, Dzień Patrona Szkoły 

 

Blok humanistyczny i edukacji wczesnoszkolnej 

28.04.2020r. (wtorek)