Harmonogram imprez, uroczystości i apeli szkolnych

Harmonogram imprez, uroczystości i apeli szkolnych

 

HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLNYCH

 

LP.

Nazwa

Blok przedmiotowy

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Dzień ciekawości świata oraz Dzień Ziemi

Blok matematyczno-przyrodniczy

26 października 2018r.

(piątek)

Lucyna Racis

2.

Dzień Dziecka

Blok przedmiotów artystycznych, nielekcyjnych i wychowania fizycznego;

blok edukacji wczesnoszkolnej

31.05.2019r.

(piątek)

Beata Ugodowska

5.

Bal Gimnazjalny kl.III

 

 

 

bal dla klas ósmych

 

07.06.2019r.

(piątek)

wychowawcy klas

Rada Rodziców

6.

Wycieczki przedmiotowe- edukacyjne obowiązkowe

 

 

 

 

Wycieczki przedmiotowe,

turystyczno-krajoznawcze

kl.VII - wycieczka do muzeum w Będominie

kl. VIII – wycieczka do Stutthofu

 

wrzesień 2018

 

 

 

 

 

27.05-31.05.2019r.

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

nauczyciele przedmiotów,

wychowawcy klas

 

 

 

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Lp.

Nazwa

Blok przedmiotowy

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

Blok przedmiotów artystycznych, nielekcyjnych i wychowania fizycznego

03.09.2018r.

godz. 9.00 – kl. VIII SP, III gim.

godz.10.00- kl. VII SP, kl. I i II SP

 

A.Ugodowski

2.

Ślubowanie uczniów klas I

Blok edukacji wczesnoszkolnej

28.09.2018r.

(piątek)

P.Wróblewska

3.

Dzień Edukacji Narodowej

Samorząd Uczniowski

12.10.2018r.

(piątek)

 

4.

Podsumowanie osiągnięć za I półrocze roku szkolnego 2018/2019

Blok matematyczno-przyrodniczy

06.02.2019r.

I.Woszczyło

5.

Pożegnanie uczniów klas III

 

 

 

 

Pożegnanie uczniów klas VIII

wychowawcy klas III

 

 

 

 

wychowawcy klas ósmych

 

21.06.2019r.

Godz. 9.00- 11.00

 

 

 

 

godz. 11.15-12.15

J.Nowicka-Młyńska

A.Dudojć

J.Odrowąż-Piramowicz

I.Arendt

E.Marzec

M.Abraham

 

K.Kurzydło

B.Ugodowska

K.Zając

B.Cieślak

M.Poziemska

6.

Zakończenie roku szkolnego

Klas I, II i VII SP

Blok przedmiotów obcojęzycznych

21.06.2019r.

 

godz. 12.30

B.Cieślak

 


 

HARMONOGRAM APELI OKOLICZNOŚCIOWYCH

Lp.

Nazwa

Blok przedmiotowy

Termin

1.

Święto Niepodległości

 

 

Blok humanistyczny

08.11.2018r. (czwartek)

 

2.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi Narodowej, Dzień Patrona Szkoły

 

Blok matematyczno-przyrodniczy

30.04.2019r. (wtorek)