Harmonogram wywiadówek

Harmonogram wywiadówek

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

(wywiadówki, dyżury nauczycielskie)

 

Lp.

Data

Godzina

Wywiadówki

 dotyczy

1.

12.09.2018r.

środa

 

16.30-17.00

17.00-17.45

Spotkanie z dyrektorem

Spotkanie z wychowawcą

 I, II i VII SP

17.15-17.45

17.45-18.30

Spotkanie z dyrektorem

Spotkanie z wychowawcą

VIII SP

i  III gimn.

2.

21.11.2018r.

środa

16.00-16.45

 

Spotkanie z wychowawcą

 

I, II i VII SP

 

16.45-17.30

VIII SP

i III gimn.

 

3.

09.01.2019r.

środa

16.00-17.30

Dyżur nauczycieli i wychowawców klas /zagrożenie uczniów ocena ndst./ nkl

 

I, II, VII, VIII SP

III gimn.

 

4.

06.02.2019r.

środa

16.00-17.00

Spotkanie z wychowawcą

Podsumowanie osiągnięć uczniów                      i szkoły za I półrocze roku szkolnego 2018/2019

I, II i VII SP

 

17.00-18.00

VIII SP

i III gimn.

 

5.

10.04.2019r.

środa

**24.04.2019r.

środa

16.00-16.30

 

 

16.30-17.30

 

 

17.30-18.30

 

Spotkanie informacyjne dotyczące

rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

 

Spotkanie z wychowawcą klasy

 

 

Spotkanie z wychowawcą klasy

 

 

III gimn.

VIII SP

 

VIII SP

i III gimn.

 

I, II, VII SP

6.

15.05.2019r.

środa

16.00-17.30

Dyżur nauczycieli i wychowawców klas /zagrożenie uczniów oceną ndst./nkl

 

I, II, VII

i VIII SP

III gimn.

 

03.09.2018r. - 01.02.2019r. / I półrocze  

04.02.2019r.- 21.06.2019r. / II półrocze

* dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w harmonogramów

** zmiana terminu w związku z odbywającym się egzaminem gimnazjalnym