Harmonogram wywiadówek

Harmonogram wywiadówek

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

(wywiadówki, dyżury nauczycielskie)

 

Lp.

Data

Godzina

Wywiadówki

 dotyczy

1.

11.09.2019r.

środa

 

16.30-17.00

17.00-17.45

Spotkanie z dyrektorem

Spotkanie z wychowawcą

klasy 7 i 8

17.15-17.45

17.45-18.30

Spotkanie z dyrektorem

Spotkanie z wychowawcą

klasy 1, 2 i 3

2.

06.11.2019r.

środa

16.00-16.45

 

Spotkanie z wychowawcą

 

klasy 7 i 8

17.00-18.00

Spotkanie szkoleniowe dla rodziców – profilaktyka uzależnień

klasy 1, 2, 3, 7 i 8

18.00-18.45

Spotkanie z wychowawcą klasy

klasy 1, 2, 3, 7 i 8

3.

18.12.2019r.

środa

16.00-17.30

Dyżur nauczycieli i wychowawców klas /zagrożenie uczniów ocena ndst./ nkl

 

klasy 1, 2, 3, 7 i 8

4.

05.02.2020r.

środa

16.00-17.00

Spotkanie z wychowawcą

Podsumowanie osiągnięć uczniów                      i szkoły za I półrocze roku szkolnego 2019/2020

klasy 7 i 8

 

17.00-18.00

klasy 1, 2 i 3

 

5.

15.04.2020r.

środa

16.00-16.30

 

 

16.30-17.30

 

 

17.30-18.30

 

Spotkanie informacyjne dotyczące

rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

Spotkanie z wychowawcą klasy

 

 

Spotkanie z wychowawcą klasy

 

 

klasy 8

 

 

klasy 7 i 8

 

 

klasy 1, 2 i 3

6.

20.05.2020r.

środa

16.00-17.30

Dyżur nauczycieli i wychowawców klas /zagrożenie uczniów oceną ndst./nkl

 

klasy 1, 2, 3, 7 i 8

 

02.09.2019r. - 10.01.2020r. / I półrocze  

27.01.2020r. - 26.06.2020r. / II półrocze

* dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w harmonogramów