Harmonogram wywiadówek

Harmonogram wywiadówek

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

(wywiadówki, dyżury nauczycielskie)

 

Lp.

Data

Godzina

Wywiadówki

 dotyczy

1.

09.09.2020r.

środa

 

17.00

Spotkanie online z wychowawcą

klasy 4, 7 i 8

18:00

Spotkanie online z wychowawcą

klasy 1, 2 i 3

2.

04.11.2020r.

środa

17.00-17.45

 

Spotkanie z wychowawcą

 

klasy 4, 7 i 8

18.00-18.45

Spotkanie z wychowawcą klasy

klasy 1, 2, 3, 7 i 8

3.

16.12.2020r.

środa

16.00-17.30

Dyżur nauczycieli i wychowawców klas /zagrożenie uczniów ocena ndst./ nkl

 

klasy 1, 2, 3, 4, 7 i 8

4.

24.02.2021r.

środa

16.30-17.30

Spotkanie z wychowawcą

Podsumowanie osiągnięć uczniów                      i szkoły za I półrocze roku szkolnego 2020/2021

klasy 4, 7 i 8

 

17.30-18.30

klasy 1, 2 i 3

 

5.

14.04.2021r.

środa

16.30-17.00

 

 

17.00-18.00

 

 

18.00-19.00

 

Spotkanie informacyjne dotyczące

rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

Spotkanie z wychowawcą klasy

 

 

Spotkanie z wychowawcą klasy

 

 

klasy 8

 

 

klasy 4, 7 i 8

 

 

klasy 1, 2 i 3

6.

19.05.2021r.

środa

16.00-17.30

Dyżur nauczycieli i wychowawców klas /zagrożenie uczniów oceną ndst./nkl

 

klasy 1, 2, 3, 4, 7 i 8

 

01.09.2020r. - 29.01.2021r. / I półrocze  

15.02.2021r. - 25.06.2021r. / II półrocze

* dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w harmonogramów