Kalendarz roku

Kalendarz roku

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego - 3 września 2018r. / poniedziałek

 • godz. 9.00 – klasy VIII SP i III gimnazjalne
 • godz.10.00 – klasy VII SP i klasy I i II SP

Zimowa przerwa świąteczna – 24- 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe – 11 lutego – 24 lutego 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

a) część humanistyczna – 10 kwietnia 2019r. (środa)

 •  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 •  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza –  11 kwietnia 2019r. (czwartek)

 •  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 •  z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny –  12 kwietnia 2019r. (piątek)

 •  na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 •  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

a) język polski – 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek), godz. 9.00

b) matematyka –16 kwietnia 2019r. (wtorek), godz. 9.00

c) język obcy nowożytny –  17 kwietnia 2019r. (środa), godz. 9.00

Dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych:

 • 1 listopada 2018r. (czwartek) - Wszystkich Świętych
 • 1 maja 2019r. (środa) - Święto Pracy
 • 3 maja 2019r. (piątek) – Święto konstytucji 3 Maja
 • 20 czerwca 2019r. (czwartek) – Boże Ciało

 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 2 listopada 2018r. (piątek)
 • 10, 11 i 12 kwietnia / egzamin gimnazjalny
 • 15, 16 i 17 kwietnia 2019r. / egzamin ósmoklasisty
 • 2 maja 2019r. (czwartek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych – 21 czerwca 2019r.

 

 • godz.9.00 – klasy III (oddziały gimnazjalne)
 • godz.11.15 – klasy  VIII SP 
 • godz. 13:00 – klasy I, II i VII SP