Kalendarz roku

Kalendarz roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2020r. / wtorek

 

 • godz. 9.00 – klasy: 1 A, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 4 A, 4 B, 7 C, 8 A, 8 B, 8 C
 • godz.10.30 – klasy: 1 B, 1 C, 2 C, 3 C, 7 A, 7 B, 8 D, 8 E

Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2020r.

Ferie zimowe – 1 lutego – 14 lutego 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r.

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

a) język polski – 25 maja2021r. (wtorek), godz. 9.00

b) matematyka – 26 maja 2021r. (środa), godz. 9.00

c) język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek), godz. 9.00

Dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych:

 • 11 listopada 2020r. (środa) – Narodowe Święto Niepodległości
 • 6 stycznia 2021r. (środa) – Trzech Króli
 • 3 czerwca 2021r. (czwartek) – Boże Ciało

 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 14 października 2020r. (1 dzień)
 • rekolekcje wielkopostne (3 dni)
 • 25, 26, 27 maja 2021r. / egzamin ósmoklasisty (3 dni)
 • 4 czerwca 2021r. /piątek (1 dzień)

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych – 25 czerwca 2021r.

 

 • godz.9.00 – klasy 8
 • godz.11.15 – klasy  1, 2, 3 
 • godz. 12.30 – klasy 4 i 7