Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH,

ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UZDOLNIENIA ORAZ KONSULTACJI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LĘBORKU

 

Lp.

Nazwa zajęć

Nauczyciel prowadzący

Dzień tygodnia

Godziny

Sala

1.

Konsultacje z języka polskiego dla kl. III D

M.Poziemska

piątek

8.00-8.45

1

2.

Konsultacje z języka polskiego dla kl. 8 A

M.Poziemska

środa

14.40-15.25

1

3.

Konsultacje z języka polskiego dla kl. 8 E

M.Poziemska

środa

13.45-14.30

1

4.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii

L.Racis

poniedziałek

14.40-15.25

20

5.

Konsultacje z geografii

L.Racis

środa

14.40-15.25

20

6.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. 2 B

A.Nadworska

wtorek

10.45-11.30

28

7.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z historii

M.Skórowska-Kurzydło

poniedziałek

15.30-16.30

23

8.

Konsultacje z języka angielskiego

M.Ziarkowski

poniedziałek

piątek

14.30-15.20

8.00-8.45

19

19

9.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki i fizyki

I.Rejmak

poniedziałek

czwartek

15.35-17.10

15.35-17.10

18

18

10.

Konsultacje z chemii i biologii

E.Marzec

wtorek

14.30-15.15

24

11.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z historii

A.Zdończyk-Knura

wtorek

14.30-15.30

23

12.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. 7 B i 7 D

I.Woszczyło

poniedziałek

13.45-14.30

10

13.

Konsultacje z matematyki

I.Woszczyło

poniedziałek

14.40-15.25

10

14.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla kl. 8 B

I.Woszczyło

wtorek

14.40-15.25

10

15.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla kl. III D i 7 A

I.Woszczyło

czwartek

14.40-15.25

10

16.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. 2 A

A.Lis

czwartek

9.50-10.35

28

17.

Konsultacje z języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych

I.Lipowska

poniedziałek

14.40-15.25

25

18.

Konsultacje z języka angielskiego dla uczniów z trudnościami w nauce

I.Lipowska

piątek

14.40-15.25

25

19.

Konsultacje z języka niemieckiego

J.Nowicka-Młyńśka

środa

13.30-15.10

29

20.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z plastyki

D.Przychoda-Bonemberg

poniedziałek

10.45-11.30

08

21.

Konsultacje z języka angielskiego dla uczniów z trudnościami w nauce

B.Cieślak

czwartek

14.40-15.25

33

22.

Konsultacje z języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych

B.Cieślak

środa

14.40-15.25

33

23.

Konsultacje z języka polskiego dla uczniów z trudnościami w nauce

A.Dudojć

poniedziałek

14.40-15.25

4

24.

Konsultacje z matematyki - testy

K.Waśko

poniedziałek

13.45-14.30

18

25.

Konsultacje z matematyki dla uczniów z trudnościami w nauce – kl. 8 A, III E i III S

K.Waśko

czwartek

14.40-15.25

14

26.

Konsultacje z matematyki dla uczniów z trudnościami w nauce – kl. III B i III C

K.Waśko

piątek

14.40-15.25

18

27.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. 8 C

A.Mańkowska

poniedziałek

13.40-14.25

17

28.

Konsultacje z matematyki dla kl. III A

A.Mańkowska

poniedziałek

14.30-15.25

17

29.

Konsultacje z języka angielskiego

M.Mordosewicz

wtorek

15.30-16.15

26

30.

Konsultacje z języka angielskiego

M.Mordosewicz

czwartek

15.30-16.15

26