Młodzi przedsiębiorczy

Młodzi przedsiębiorczy

Po raz piąty nasza szkoła włączyła się w realizację projektu Młodzi Przedsiębiorczy, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Harmonogram kursu MP dla zespołów uczniowskich w roku szkolnym 2017/18:

 Moduł

 Tytuł

 Daty

 Moduł 0

 Witamy w kursie - moduł powitalny

 6.11 - 13.11.2017

 Moduł 1

 Podejmowanie decyzji i osiąganie celów

 8.11 - 25.11.2017

 Moduł 2

 Sztuka budżetowania i oszczędzania

 26.11 - 16.12.2017

 Moduł 3

 Usługi bankowe

 17.12. 2017 - 6.01.2018

 Moduł 4

 Zakupy i prawa konsumenckie

 7.01 - 31.01.2018

 Moduł 5

 Zakładamy firmę

 1.02 - 28.02.2018

 Moduł 6

 Strategie marketingowe i ich wykorzystanie

 1.03 - 25.03.2018

 Moduł 7

 Analiza SWOT i  prezentacja projektu

 26.03 - 17.04.2018

 Moduł 8

 Warto pomagać innym

 18.04 - 09.05.2018

 Moduł 9

 Zarządzanie własnymi talentami i planowanie ścieżek        zawodowych

 10.05 - 3.06.2018

 W ramach projektu Młodzi Przedsiębiorczy uczniowie będą zmagać się z zadaniami z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii i finansów. Dzięki udziałowi w projekcie będą potrafili lepiej zarządzać własnymi zasobami, w tym środkami finansowymi, nauczą się oszczędzania i inwestowania własnych środków oraz tworzenia budżetów, poznają nowoczesną bankowość, będą wymyślać i realizować przedsięwzięcie ekonomiczne, a także zastanawiać się nad własnymi talentami i przyszłością zawodową.

 

Młodzi Przedsiębiorczy to przede wszystkim kurs internetowy, w którym właśnie uczestniczymy, ale nie tylko. To także multimedialne lekcje, spotkania online z ekspertami, webinaria oraz materiały pomocnicze, które mogą się być bardzo przydatne.

 

Tematyka kursu programu Młodzi Przedsiębiorczy:

MODUŁ I – Podejmowanie decyzji i osiąganie celów W module dowiecie się, dlaczego planowanie jest ważne, jakie są rodzaje celów i jakie kroki możecie podjąć, aby je osiągnąć w różnych obszarach swojego życia. Zobaczycie, jak wygląda proces decyzyjny, dowiecie się, jakie czynniki na niego wpływają oraz jakie są najczęstsze style podejmowania decyzji. Będziecie mogli rozpoznać i zastanowić się nad własnymi schematami podejmowania decyzji.

MODUŁ II – Sztuka budżetowania i oszczędzania Zwrócimy Wam uwagę na to, że pieniądze są ograniczonym zasobem, którym powinniśmy w sposób świadomy zarządzać. Zapoznacie się z rodzajami i cechami przychodów w gospodarstwach domowych oraz kosztami i wydatkami w nich występującymi. Będziemy chcieli zwrócić uwagę na zalety związane z prowadzeniem własnych budżetów uczniowskich.

MODUŁ III – Usługi bankowe To etap poświęcony bankom i usługom bankowym. Poznacie najpopularniejsze produkty bankowe. Będzie też o nowoczesnych technologiach w bankowości. W sposób praktyczny porównamy produkty i dokonamy jak najlepszych wyborów.

MODUŁ IV – Zakupy i prawa konsumenckie Dowiecie się, jak w sposób świadomy dokonywać zakupów, czyli jak kupować bezpiecznie (także w sieci) oraz jak finansować realizacje swoich zachcianek, tak by nie popaść w długi. Dowiecie się także jakie prawa jako konsumentom Wam przysługują i nauczycie się korzystać z tych praw praktycznie pisząc reklamację i podejmując działania związane z odstąpieniem od umowy.

MODUŁ V – Zakładamy firmę Waszym głównym zadaniem w tym module będzie założenie wirtualnego przedsiębiorstwa, wybranie rodzaju działalności, nadanie mu nazwy oraz jego wirtualna rejestracja. Pomożemy Wam także określić, ile pieniędzy będziecie potrzebować na otwarcie biznesu, skąd możecie środki na otwarcie biznesu pozyskać. Zastanowicie się także nad comiesięcznymi obciążeniami finansowymi związanymi z prowadzeniem Waszej firmy.

MODUŁ VI – Strategie marketingowe i ich wykorzystanie W tym module czeka Was przygotowanie i przeprowadzenie i przeprowadzenie badań otoczenia rynkowego i potencjalnych odbiorców Waszej oferty, a następnie analiza wyników tych badań pod kątem oceny Waszych wcześniejszych założeń dotyczących waszej działalności. Przygotowujecie także kompleksową strategię działań marketingowych dla stworzonych przez Was produktów czy usług, poprzez określenie ich cech, ceny, strategii promocyjnej, a także kanałów dystrybucji czyli opracowujecie marketing-mix dla Waszego przedsięwzięcia biznesowego.

MODUŁ VII – Analiza SWOT prezentacje projektu Czas na dopracowanie modelu biznesowego swojego przedsięwzięcia – w module podsumujecie swój pomysł na firmę czy przedsięwzięcie ekonomiczne dokonując analizy SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń), co umożliwi na jego dopracowanie i dokonanie odpowiednich korekt. Przygotujecie także prezentację swoich dokonań.

 MODUŁ VIII – Warto pomagać innym Chcemy z Wami porozmawiać o roli pomocy i dzielenia się z innymi. Waszym zadaniem będzie opracowanie planu mądrej i przemyślanej pomocy dla potrzebujących lub społeczności lokalnej.

MODUŁ IX – Zarządzanie własnymi talentami i planowanie ścieżek zawodowych. W ostatnim module będziecie mieli czas zastanowić się nad swoimi talentami i mocnymi stronami oraz możliwościami ich wykorzystania zarówno w programie jak i w przyszłości. Będzie to stanowiło podstawę do refleksji, stawiania sobie celów i wyznaczania ścieżek zawodowych na przyszłość. Na zakończenie pomożemy wam ocenić swoją pracę jako zespołu. Poprosimy was także byście ocenili program i platformę wypełniając ankietę ewaluacyjną.

Przedstawiamy nasze zespoły

Zespół- Szkolny Klub Przedsiębiorczych 5: ( piąty zespół p. Grażyny Ruszkowskiej )

1.      Wiktor Wardyn

2.      Filip Mański

3.      Aleksander Majcher

4.      Maks Igła

5.      Bartek Kąkol

6.      Kamil Klawikowski

Podopieczni p. Joanny Odrowąż - Piramowicz

Zespół- Szkolni Przyjaciele Przedsiębiorczości

1.      Klaudia Majewska

2.      Kinga Kuczwalska

3.      Emilia Negrya

4.      Vlada Negrya

5.      Zosia Wenta

6.      Ola Witczak

Zespół – Kaczki Rejmaka

1.      Filip Erni

2.      Kacper Dąbrowa

3.      Dobrosław Knut

4.      Mateusz Kąkol

5.      Oliwer Złotek

6.      Igor Krauze