Posiedzenia RR

Posiedzenia RR

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY RODZICÓW

Termin

Godzina

Miejsce

07.09.2020r.

poniedziałek

17.00

(przedstawiciele rodziców kl. 2, 3, 4 i 8)

Pokój nauczycielski

28.09.2020r.

poniedziałek

17.00

(Rada Rodziców – wybór prezydium)

Pokój nauczycielski

26.10.2020r.

poniedziałek

17.00

(Rada Rodziców)

Pokój nauczycielski

22.02.2021r.

poniedziałek

17.00

(Rada Rodziców)

Pokój nauczycielski

12.04.2021r.

poniedziałek

17.00

(Rada Rodziców)

Pokój nauczycielski

14.06.2021r.

poniedziałek

17.00

Pokój nauczycielski

 

* dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w harmonogramu 

* na wniosek przedstawiciela Rady Rodziców istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania w terminie wynikającym  ze zgłoszonych  potrzeb