Posiedzenia RR

Posiedzenia RR

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY RODZICÓW 2019/2020

Termin 

Godzina 

Miejsce 

09.09.2019r. 

poniedziałek 

16.30 

(przedstawiciele rodziców kl. 2, 3 i 8) 

Pokój nauczycielski 

30.09.2019r. 

poniedziałek 

16.30 

(Rada Rodziców – wybór prezydium) 

Pokój nauczycielski 

03.02.2020r. 

poniedziałek 

16.30 

(Rada Rodziców) 

Pokój nauczycielski 

06.04.2020r. 

poniedziałek 

16.30 

(Rada Rodziców) 

Pokój nauczycielski 

15.06.2020r. 

poniedziałek 

16.30 

Pokój nauczycielski 

* dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w harmonogramu  

* na wniosek przedstawiciela Rady Rodziców istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania w terminie wynikającym  ze zgłoszonych  potrzeb