Posiedzenia RR

Posiedzenia RR

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY RODZICÓW 2018/19

Termin

Godzina

Miejsce

10.09.2018r.

poniedziałek

16.30

(przedstawiciele rodziców     kl. II, VII SP i III gim.)

Pokój nauczycielski

01.10.2018r.

poniedziałek

16.30

(Rada Rodziców)

Pokój nauczycielski

04.03.2019r.

poniedziałek

16.30

(Rada Rodziców)

Pokój nauczycielski

17.06.2019r.

poniedziałek

16.30

Pokój nauczycielski

 

* dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w harmonogramu 

* na wniosek przedstawiciela Rady Rodziców istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania w terminie wynikającym  ze zgłoszonych  potrzeb