Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 Przewodnicząca: Karolina Łapuszek

Zastępca przewodniczącej: Monika Klawikowska

Skarbnik: Agnieszka Chylewska

Sekretarz: Aleksandra Romanowska

 

Członkowie:

1. Piotr Ponarad

2. Malwina Remiasz

3. Kinga Gapska

Komisja rewizyjna:

1. Weronika Guderska

2. Agnieszka Bartosiak

3. Anna Stolc