List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców (rekrutacja do szkół w roku szkolnym 2019/2020)

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców (rekrutacja do szkół w roku szkolnym 2019/2020)