Stołówka

Stołówka

OBIADY SZKOLNE WYDAWANE BĘDĄ

OD DNIA 9 WRZEŚNIA

ABY KORZYSTAĆ ZE STOŁÓWKI NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUK ZGŁOSZENIA-DEKLARACJI.

DEKLARACJE MAŻNA POBIERAĆ U KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO (OBOK SKLEPIKU SZKOLNEGO) LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY (ZAKŁADKA „STOŁÓWKA”)