Regulamin świetlicy 2018/2019

Regulamin świetlicy 2018/2019

 
 
1.  Świetlica jest miejscem w którym spędzamy czas przed lekcjami oraz po ich zakończeniu.
2.  Rozmawiamy półgłosem, nie krzyczymy, nie biegamy.
3. Wszyscy dbamy o porządek i estetyczny wygląd świetlicy, posiłki jemy w miejscu do tego wyznaczonym.
4.  Jesteśmy dla wszystkich grzeczni i uprzejmi.
5.  Stosujemy się do  poleceń naszych wychowawców.
6.  Wychodzimy ze świetlicy po uzyskaniu pozwolenia wychowawcy.
7.  Uczymy się samodzielności w codziennym życiu.
8.  Bierzemy udział w zajęciach i  zabawach organizowanych przez nauczyciela.
9.  Nie przynosimy z domu zabawek i gier. Korzystamy z gier świetlicowych, szanujemy je i nie wynosimy ich  poza świetlicę.
10. W świetlicy odrabiamy lekcje, w razie potrzeby z pomocą nauczyciela.
11. Uczniowie starsi pomagają i opiekują się młodszymi (wspólpraca z uczniami w ramach wolontariatu}.
12. Uczeń zapisany do świetlicy obowiązany jest na każde wcześniejsze wyjście przynieść pisemne zezwolenie rodziców.
       
     Nagrody:
   -  ustna pochwała przed dziećmi ze świetlicy
   -  pochwała przed klasą i wychowawcą
   -  powiadomienie rodziców z wpisem do dzienniczka
   
      Kary:
   -  ustne upomnienie
   -  powiadomienie wychowawcy klasy
   -  powiadomienie rodziców z wpisem do dzienniczka
    - tabela zachowania