Świetlicowe malowanie

Świetlicowe malowanie

      We wrześniu rozpoczął się nowy rok szkolny a wraz z nim „pełną parą”  ruszyła świetlica szkolna.
Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych  w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Postaraliśmy się stworzyć warunki do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci. Chcemy, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się. W sali znajdują się zabawki, układanki, klocki, duży wybór gier stolikowych. 
    W pierwszym tygodniu września  pierwszoklasiści zapoznali się z zasadami obowiązującymi w świetlicy szkolnej, podzieliły się swoimi wrażeniami dotyczącymi wakacyjnego wypoczynku. Jednak przede wszystkim zostały omówione zasady "Bezpiecznej drogi z domu do szkoły". W ramach tej akcji dzieci przygotowały prace plastyczne prezentujące  znaki drogowe pionowe. 
 
W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:
   - zajęcia plastyczne, techniczne
   - gry i zabawy ruchowe na sali i boisku szkolnym
   - zajęcia integrujące grupę
   - zajęcia czytelnicze