Kl. VII a

Kl. VII a

 wychowawca: p. Mateusz Ziarkowski