Kl. VII b

Kl. VII b

 wychowawca klasy: p. Marzena Skórowska- Kurzydło