Kl. VII c

Kl. VII c

 wychowawca klasy:  Joanna Odrowąż- Piramowicz