Kl. VIII c

Kl. VIII c

 wychowawca klasy : p. Kazimierz Zając