Kl. VIII d

Kl. VIII d

 wychowawca klasy: p. Izabela Woszczyło