Projekt wychowawczo-profilaktyczny Zmianę zaczynam od siebie

Projekt wychowawczo-profilaktyczny Zmianę zaczynam od siebie

Projekt Profilaktyczny Nie rób scen – Szanuj

 

W ramach naszego projektu profilaktycznego „Zmianę zaczyna od siebie”  zaplanowaliśmy w kwietniu działania w obszarze edukacji o prawach człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Grupa profilaktyczna mając świadomość jak dużo już zrobiono w tym temacie w naszej szkole, postanowiła rozszerzyć swoje realizacje na cały powiat lęborski.  Tym samym Szkoła Podstawowa nr 1, wspólnie z wieloma instytucjami i organizacjami realizuje w dniach 22-25.04.2018r. projekt „Nie rób scen – Szanuj”. Zapraszamy serdecznie do udziału  w planowanych wydarzeniach, które znajdziecie w harmonogramie zamieszczonym poniżej. Zapraszamy Was także do brania udziału w konkursach.

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, ale prze to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi” Jan Paweł II

 

KODEKS ROWNEGO TRAKTOWANIA

Regulamin powiatowego konkursu literackiego Kim dla Ciebie jestem

Regulamin powiatowego konkursu plastycznego Ma prawo do

Regulamin powiatowego konkursu Stworz MEM internetowy Odmiennosc to wyjątkowosc

Regulamin powiatowego konkursu teatralnego

harmonogram wydarzen

 


Program wychowawczo-profilaktyczny to wiele, zrealizowanych już działań. Młodzież i nauczyciele bardzo chętnie włączają się w różnorodne akcje. Każdy znajdzie coś dla siebie. Można malować, pisać, uśmiechać się lub zwyczajnie bawić się z nami. Cały program oparliśmy się przede wszystkim na profilaktyce rówieśniczej. Każdy zespół klasowy odpowiedzialny jest za wybraną przez siebie akcję i organizuje działania dla swoich rówieśników. Pierwszy raz, podczas organizacji Dnia Tolerancji i Życzliwości przeszkoliliśmy młodzież z kl. IIA i IIC według opracowanego scenariusza dotyczącego dyskryminacji i mowy nienawiści. Po warsztatach, młodzież poszła do swoich rówieśników i w każdej klasie przeprowadziła podobne warsztaty. Uczniowie bardzo chwalili taką formę zajęć. Przed nami Dzień Praw Człowieka – Dzień Praw Dziecka. A co zrobiliśmy do dzisiaj? Poniżej krótkie streszczenie naszych działań. Więcej zdjęć i szersze opisy znajdziecie na głównej stronie szkoły.

 

Szkolny Turniej Wiedzy o Józefie Wybickim  - nauczyciele bloku przedmiotów humanistycznych zachęcają uczniów do poszerzenia wiedzy o patronie szkoły- Józefie Wybickim. Z tego powodu wszystkie klasy biorą udział w szkolnym turnieju, który ma pogłębić znajomość dziejów historii Polski, przybliżyć postać patrona ,ale także zachęcić do rozwoju uzdolnień wśród uczniów. Uczniowie wszystkich klas otrzymali już regulaminy i pierwsze zadania. W każdym miesiącu będzie można popisać się kreatywnością i umiejętnością pracy w zespole, gdyż zadania będą wymagały zaangażowania całych klas. Finał turnieju w kwietniu.

 

Lęborskie Dni Pamięci o gen. Stanisławie Sosabowskim  - w dniu 3 października  - w związku z trwającymi dniami pamięci o gen. Stanisławie Sosabowskim  - w lęborskim kinie Fregata uczniowie klas III gimnazjum wzięli udział w projekcji filmu ,,Honor Generała” . To dokumentalny zapis tworzenia 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej i roli, jaką odegrał gen. Sosabowski. Przejmujące relacje świadków, przygotowania do bitwy pod Arnhem przypomniały uczestnikom sylwetkę Generała.

 

Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Instytutu Równowagi Społeczno-Ekonomicznej – w dniu 5 października Samorząd Uczniowski spotkał się z przedstawicielami Fundacji Instytutu Równowagi Społeczno-Ekonomicznej. Celem spotkania było wzajemne poznanie a także omówienie współpracy. Młodzież pragnie bowiem w ramach projektu „Zmianę zaczynam od siebie” zorganizować różnorodne akcje na terenie szkoły i miasta, poświęcone przeciwdziałaniu dyskryminacji i mowie nienawiści  a także edukujące społeczność lokalną o prawach człowieka.

 

Wystawa „Historie ofiar mowy nienawiści” - wystawa została przygotowana przez Fundację Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej oraz Akademię Pomorską w Słupsku w ramach projektu "Wirtu@lni-Re@lni" realizowanego od 1 września 2014r. na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Projekt odpowiada na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych, które przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. Przedstawia historie osób, które doświadczyły i doświadczają mowy nienawiści. Od nieznajomych, przyjaciół, rodziny.  W swojej miejscowości, pracy, w domu. Za to kim są, a nie za to co zrobili. Przedstawione historie są prawdziwe i pochodzą z naszego najbliższego otoczenia. Dzieją się obok nas. Każdego dnia. Za cichą zgodą i przyzwoleniem społeczeństwa, które nie reaguje.

 

Światowy Dzień Uśmiechu obchodzony jest corocznie w pierwszy piątek października. W tym dniu najmłodsi uczniowie naszej szkoły obdarowywali wszystkich chętnych uśmiechem. 6 października zaopatrzeni w charakterystyczne żółte znaczki, lizaki, cytrynę i czekoladę z wielkim entuzjazmem, zaangażowaniem i oczywiście uśmiechem na twarzy „rozdawali” uśmiechy. Całości dopełniła też cześć dekoracji przygotowana podczas zajęć świetlicowych.  Cieszy fakt, że starsi uczniowie docenili swoich młodszych kolegów i koleżanki.

 

Impreza profilaktyczna Niećpa - w piątek, 06 października,  klasa VIIB z wychowawcą, p. Beatą Ugodowską oraz z p. Aleksandrą Nadworską wzięła udział w koncercie, który odbył się w Słupsku  w ramach corocznej kampanii  Niećpa. Niećpa to ogólnopolska kampania poświęcona profilaktyce uzależnień. Organizatorzy chcą namówić młodych ludzi, by powiedzieli „NIE”zażywaniu narkotyków i dopalaczy, piciu alkoholu i paleniu papierosów. 

 

Wycieczka do Będomina – na przełomie października i listopada klasy VII uczestniczyły  w wycieczkach do Będomina. Uczniowie zwiedzili XVIII – wieczny dworek, w którym urodził się twórca hymnu narodowego i patron naszej szkoły -  Józef Wybicki. Obecnie mieści się tam jedyne na świecie Muzeum Hymnu Narodowego

 

Spotkanie z młodzieżą w ramach projektu Hip-Hop Drugą szansą - 12.10.2017r. odbyło się w naszej szkole spotkanie w ramach projektu edukacyjno-profilaktycznego HIP-HOP  Drugą Szansą. Spotkanie poprowadził koordynator Przemysław Kaca. Towarzyszyli mu raperzy ze Słupska . Młodzi wykonawcy zaprezentowali swoją twórczość, a p. Kaca mówił o roli jaką w społeczeństwie odgrywa  kultura hip-hopowa. O szacunku, o wyrażaniu własnego zdania i o odpowiedzialności – to tylko niektóre tematy poruszone  w trakcie spotkania.  Jego celem było także uświadomienie oraz ograniczenie postaw i zachowań ryzykownych wśród młodzieży, a także pokazanie alternatywy na spędzanie wolnego czasu.

 

Spotkanie z policjantem - 23 października uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu  z funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Lęborku panią Aleksandrą Ligmanowską. Tematem tej niecodziennej lekcji były zasady dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Pani policjantka przypomniała pierwszoklasistom jak bezpiecznie poruszać się po drodze oraz jak prawidłowo korzystać  z numerów alarmowych. Wszystkie dzieci wykazały się dużą wiedzą   w omawianym zakresie, chętnie odpowiadały na pytania.  Starsza młodzież naszej szkoły także uczestniczyła w spotkaniach z p. Ligmanowską. Spotkania dotyczyły odpowiedzialności nieletnich w myśl ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, problemu cyberprzemocy i mowy nienawiści.

 

Śniadaniowe godziny wychowawcze - w ostatni czwartek października w naszej szkole odbyły się śniadaniowe lekcje wychowawcze. Zadaniem każdego zespołu klasowego było przygotowanie zdrowego i pożywnego  porannego posiłku.  Uczestnicy wykazali się pomysłowością i wyobraźnią.

Dzień Tolerancji i Życzliwości - wielkie emocje towarzyszyły zarówno przygotowaniom, jak i realizacji Dnia Tolerancji i Życzliwości , który odbył się w naszej szkole 23 listopada, a za jego organizację odpowiedzialne były klasy IIa i IIc. Uczniowie ci opracowali program i przygotowali zadania dla pozostałych klas, a także ozdobili szkołę hasłami nt. tolerancji i życzliwości. W każdej klasie odbyły się warsztaty nt. tolerancji prowadzone przez „młodych nauczycieli” klas IIa i IIc. Podczas przerw uczniowie wykonywali „życzliwe zadania”, tańczyli „Belgijkę” na sali gimnastycznej, a także przekazywali sobie życzenia i pozdrowienia przez radiowęzeł Każda klasa wzięła udział w konkursie na „Najbardziej Życzliwą Klasę Szkoły” i zaangażowała się w realizację wielu zadań, takich jak: wykonanie plakatu nt. danej subkultury, udział w akcji „życzliwe identyfikatory”, akcja „życzliwe zadania”, „najbardziej życzliwe zdjęcie z fotobudki”.   Oceniano również treści plakatów, które powstały podczas godzin wychowawczych, warsztaty prowadzone były przez młodzież. 


 

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęliśmy kolejny projekt profilaktyczny „Zmianę zaczynam od siebie”. Przewiduje on wiele działań, które zawarte są w harmonogramie projektu.

 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

 

Główne cele programu:

·       Uzmysłowienie uczniom wartości własnej osoby.

·       Kształtowanie poczucia własnej wartości i postaw asertywnych.

·       Uczenie właściwego sposobu komunikowania się z ludźmi.

·       Uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania komputera.

·       Kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za siebie i własne bezpieczeństwo.

·       Zachęcanie do wyboru różnych sposobów spędzania wolnego czasu mających na celu rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny.

·       Uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.

·       Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

·       Dostarczenie informacji dotyczących substancji uzależniających oraz zagrożeniach wynikających z ich zażywania.

·       Uświadomienie zalet i wartości życia wolnego od środków uzależniających.

·       Kształtowanie postawy tolerancji.

·       Przekazanie informacji na temat chorób przenoszonych drogą płciową.

·       Uświadomienie negatywnego wpływu organizacji nieformalnych na młodego człowieka.

·       Promowanie zdrowego stylu życia.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

·       wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

·       przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),

·       wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

·       rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

·       budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

·       przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

·       przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

·       troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

·  zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

·  znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

·  promowanie zdrowego stylu życia,

·  kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

·  rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu  i narkotyków),

·  eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

·  niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

·  wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

·  uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

                 Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem projektu a także do czynnego udziału w jego realizacji.

                 Jednocześnie dziękujemy Julicie Waloch z kl. IIS za projekt logotypu projektu.

 

Harmonogram programu wychowawczo-profilaktycznego projekt Zmianę Zaczynam od siebie

Program Wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku 


Maraton Pisania listów z Amnesty International

 

W dniach 4-9 grudnia grupa profilaktyczna kolejny raz zorganizowała w naszej szkole Maraton Pisania Listów. Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Podczas wydarzenia Amnesty International monilizuje ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka. „Iskra odwagi jest w każdym z nas. Możemy zabrać głos w słusznej sprawie. Możemy wysłać tweeta. Możemy protestować. Możemy napisać list. Możemy działać razem ramię w ramię z obrońcami i obrończyniami praw człowieka, by walczyć z niesprawiedliwością i budować bardziej sprawiedliwy świat. W tym roku podczas Maratonu pisaliśmy listy w sprawie obrońców i obrończyń praw człowieka z 10 państw. To osoby, które odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka, a teraz same potrzebują naszego wsparcia.” – czytamy na stronie organizacji. Maraton powstał w Polsce w 2001 roku i urósł do rangi największego na świecie wydarzenia w obronie praw człowieka - w zeszłym roku podjęto 4,6 mln akcji, w samej Polsce napisano ponad 356 000 listów, a w działania Amnesty w kraju zaangażowało się blisko 100 000 osób.

 

Być może zastanawiacie się czy pisane przez nas listy coś zmieniają. Poniżej zamieszczamy dobre wiadomości, które możecie znaleźć także na stronie Amnesty. https://maraton.amnesty.org.pl To wypowiedzi bohaterów akcji z ubiegłych lat.

Muhammad Bekzhanow - Uzbekistan

„Wasze listy naprawdę podniosły mnie na duchu, gdy byłem w więzieniu. Dziękuję!”

Po spędzeniu 17 lat w więzieniu w Uzbekistanie, został uwolniony 22 lutego 2017. Był jednym z najdłużej więzionych dziennikarzy na świecie. Torturowano go, by przyznał się do przestępstw przeciwko państwu, był uwięziony od 1999 r. Setki tysięcy osób na całym świecie domagały się jego uwolnienia podczas Maratonu Pisania Listów w 2015 r. Dzięki globalnej presji Muhammad może być wreszcie ze swoją rodziną.

Chelsea Manning – USA

„Chciałabym mieć czas i możliwość, aby podziękować każdej i każdemu z Was, za dawanie mi choć odrobiny radości wraz z każdym listem i kartką”.

Ta amerykańska sygnalistka wyszła z więzienia 17 maja 2017. W styczniu prezydent Barack Obama skrócił jej wyrok 35 lat pozbawienia wolności. Była uwięziona za ujawnienie tajnych dokumentów, w tym informacji o możliwych zbrodniach wojennych popełnionych przez amerykańskie wojsko. Ponad ćwierć miliona osób domagało się jej uwolnienia i pisało listy podczas Maratonu Pisania Listów w 2015 r.

Máxima Acuña – Peru

„Działajcie dalej, wpierajcie i pomagajcie, nie tylko mnie, OK?”

Zarzuty kryminalne wobec tej rolniczki z Peru zostały wycofane w maju 2017. Máxima sama, w obronie swojej rodziny i całej społeczności, przeciwstawiła się koncernowi wydobywającemu złoto, za co spotkały ją prześladowania i fałszywe oskarżenia. Ponad 150 000 ludzi z całego świata wysłało jej listy solidarności.

Albert Woodfox – USA

„Chciałbym podziękować wielu aktywistom i aktywistkom Koalicji na rzecz uwolnienia Trójki z Angoli, Amnesty International i Fundacji Roddicka, którzy wspierali mnie w tej długiej walce.”

W dniu swoich 69 urodzin, 19 lutego 2016, Albert Woodfox wyszedł na wolność. Spędził ponad 40 lat w izolatce w więzieniu w USA. Podczas Maratonu Pisania Listów 2015 w Polsce podjęto ponad 21 000 akcji w sprawie

Alberta Yecenia Armenta – Meksyk

„Wszystkim osobom, które mi towarzyszyły chcę stokrotnie podziękować. Bez waszego wsparcia to wszystko byłoby prawie niemożliwe. Chcę podziękować tym, którzy ciągle walczą, nie ustawajcie w tym pięknym wysiłku, jakim jest walka o prawa innych osób.”

Yecenia przebywała w więzieniu 4 lata, skazano ją na podstawie zeznań wymuszonych torturami, w tym gwałtem i biciem. W marcu 2016 roku została uniewinniona i uwolniona z więzienia.

John Jeanette Solstad Remo – Norwegia

„Jesteście wspaniałymi ludźmi. Jesteście absolutnie cudowni! Podarowaliście wielu osobom, w tym mnie, nadzieję na lepszą przyszłość. (…) Wasze zaangażowanie naprawdę sprawia, że wierzę w lepsze życie dla przyszłych pokoleń. Szczerze wierzę w to, że Maraton Pisania Listów spowoduje zmianę, której potrzebujemy.”

John Jeanette była bohaterką Maratonu Pisania Listów w 2014 roku. W 2016 roku Parlament Norwegii uchwalił ustawę dotyczącą prawnego uzgodnienia płci. Dzięki niej osoby transpłciowe będą mogły skorzystać z szybkiej, dostępnej i przejrzystej procedury prawnego uznania płci.

Moses Akatugba – Nigeria

„Dziękuję aktywistom i aktywistkom Amnesty International za wsparcie... Jesteście moimi bohaterami!”

W 2015 roku Moses został ułaskawiony po tym, jak spędził w więzieniu niemal 10 lat. Torturami wymuszono jego zeznania, w których przyznał się do zbrodni, której, jak twierdzi, nigdy nie popełnił. Ponad 800 000 aktywistów i aktywistek wysłało listy domagając się sprawiedliwości.

Yorm Bhopa – Kambodża

„Dziękuję wszystkim osobom wspierającym Amnesty International! Wasze działania odniosły sukces, co pokazuje moje uwolnienie. Ale moja sprawa jeszcze się nie zakończyła. Proszę wspierajcie dalej mnie, moją społeczność i inne osoby w Kambodży. Największy sukces jest możliwy jeśli działamy wspólnie.”

Yorm Bhopa jest aktywistką walczącą o prawo do mieszkania w Kambodży, została uwięziona za obronę praw społeczności Boeung Kak Lake, gdzie od 2007 roku przymusowo wysiedlono tysiące osób.

Aleś Bialacki – Białoruś

„Ogromna ilość otrzymanych listów napawała mnie wielkim optymizmem. Byłem bardzo, bardzo szczęśliwy, gdy je otrzymałem”.

Więzień polityczny Aleś Bialacki w swojej celi w białoruskim więzieniu otrzymał 40 tysięcy listów, z których wiele wysłano w ramach Maratonu Pisania Listów. Po prawie 3 latach spędzonych za kratami Aleś został uwolniony w 2014 roku.


Dzień Praw Człowieka – Dzień Praw Dziecka

14 grudnia grupa profilaktyczna działająca przy Samorządzie Uczniowskim zorganizowała dla społeczności szkolnej Dzień Praw Człowieka  - Dzień Praw Dziecka. Dwa tygodnie przed planowaną akcją zespoły klasowe otrzymały zadania do wykonania takie jak:

 • opracowanie kodeksu równego traktowania,
 • przygotowanie plakatu na temat Praw Dziecka, Praw Człowieka oraz wybranych instytucji, które stoją na straży tych praw,
 • przygotowanie piosenki z wylosowanej bajki dla dzieci,
 • napisanie scenariusza oraz przygotowanie krótkiej formy teatralnej na temat:

klasy VII „Jestem nowy  w szkole”, klasy II „Mam prawo do rozwoju”, klasy III „Mam prawo dobycia sobą”.

 

Grupa ogłosiła także trzy konkursy indywidualne.

W dniu akcji chętni uczniowie przyszli do szkoły przebrani za postacie z bajek. Było kolorowo i bajkowo. Na pierwszej godzinie lekcyjnej wszystkie zespoły klasowe obejrzały film przygotowany przez grupę profilaktyczną. Film można obejrzeć:

https://www.youtube.com/watch?v=ZhxDjW-r_c0&feature=youtu.be

Na drugiej, czwartej i piątej godzinie lekcyjnej odbyły się Małe Formy Teatralne. Klasa IB na każdym spotkaniu z uczniami mówiła wiersz o prawach dziecka a w czasie obrad jury śpiewała piosenkę także o prawach dziecka. Nasze maluchy wzruszały wszystkich swoim zaangażowaniem i radością. Natomiast na trzeciej godzinie uczniowie przebrani, spotkali się z Płk Krzysztofem Olkowiczem - głównym koordynatorem do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze RPO. Pan Olkowicz mówił o Konstytucji RP, prawach człowieka i wielu innych bardzo ważnych w tym temacie kwestiach.

Otrzymaliśmy piękny list i prezenty od Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka. Każdy uczeń w naszej szkole otrzymał drobny upominek za udział w akcji a wygrani w konkursach otrzymali nagrody.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za udział w naszej akcji, nauczycielom za zaangażowanie, p. K. Olkowiczowi za przyjazd a Burmistrzowi Miasta Lęborka za pomoc finansową, dzięki której mogliśmy ten ważny dzień przygotować.

Poniżej wyniki konkursów indywidualnych oraz zespołowych.

 

 

Punktacja klasowa

Lp

Klasa

Plakat

 0-10

Kodeks

0-10

Przebrani  - procentowo

Piosenka

0-10

Razem

1

IA

10

-

10

10

30

2

IB

10

-

10

10

30

3

VIIA

4

4

6

7

21

4

VIIB

2

10

7

8

27

5

VIIC

6

0

1

0

7

6

VIID

8

5

7

8

28

7

VIIE

4

2

6

6

18

8

IIA

8

9

10

10

37

9

IIB

6

3

9

9

27

10

IIC

10

4

7

6

27

11

IID

10

0

5

10

25

12

IIE

10

0

4

8

22

13

IIS

4

10

9

9

32

14

IIIA

7

5

4

9

34

15

IIIB

5

10

5

-

20

16

IIIC

2

0

1

9

12

17

IIID

9

0

4

10

23

18

IIIS

9

0

4

0

13

Przebrani - punktacja

100% - 90% - 10p.

89% - 80% - 9p.

79% - 70%  -8p.

69% - 60% - 7p.

59% - 50% - 6p.

49% - 40% - 5p.

39% - 30% - 4p.

29% - 20% - 3p.

19% - 10% - 2p.

9% - 0% – 1p.

Rywalizację klasową wygrywa klasa IIA

Małe formy teatralne – punktacja

 

Klasy VII

I miejsce – VIIA

II miejsce – VIIE

III miejsce VIIB

IV miejsce VIID

 

Klasy II

I miejsce  - IIA

II miejsce – IID

III miejsce  - IIC

IV miejsce   - IIE

V  miejsce –  IIS

VI miejsce - IIB

 

Klasy III

I miejsce – IIID

II miejsce – IIIA

III miejsce -  IIIB oraz IIIS

IV miejsce - IIIC

 

 

 

Konkursy indywidualne

 

Konkurs literacki

I miejsce – Julita Waloch IIS

II miejsce – Anna Lisakowska, Roksana Nadybał klasa VII B

III miejsce – Bartek Kabała klasa IIA

 

Konkurs plastyczny

I miejsce – Wiktoria Naczk klasa III A

 

Konkurs fotograficzny

I miejsce  - Monika Budzkowska klasa VIIB

 


Projekt „RównoWaga. Siła słów bez hejtu”

realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji Drogowskazy

 

                     W naszej szkole zakończył się realizowany od października do grudnia projekt „RównoWaga. Siła słów bez hejtu”. Uczestniczyliśmy w nim jako jedna z 15 szkół w województwie pomorskim. Projekt zakładał wiele ciekawych działań, skierowanych do uczniów i nauczycieli, których celem było przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści, cyberprzemocy.

                     Nauczyciele uczestniczyli w  dwóch szkoleniach na temat:

 1. „Edukacja Antydyskryminacyjna”
 2. „Mowa nienawiści i cebeprzemoc”

                     100 uczniów, podzielonych na 20-osobowe grupy uczestniczyło w warsztatach na temat:

 1. „Równaj słowa”
 2. „Hamuj hejt”

                     Uczniowie klas II uczestniczyli w Debacie Oksfordzkiej, której temat brzmiał: „Tolerancja w Polsce to pojęcie obce”. Debatę przygotował i prowadził Instytut Debat Publicznych. Poniżej znajduje się informacja zwrotna, którą otrzymaliśmy od organizatorów.

 

„Tolerancja to w Polsce pojęcie obce”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku

6 grudnia 2017 r.

Uwagi ogólne

Mimo, że uczniowie zetknęli się z formułą oksfordzką w praktyce pierwszy raz, debata przebiegała na wysokim poziomie merytorycznym. Zaprezentowany przez drużyny poziom linii argumentacyjnej, stopień opanowania zasad debaty oksfordzkiej i ich zdolności retoryczne

są porównywalne z umiejętnościami osób praktykujących debatę oksfordzką od dłuższego czasu. Zwykle uczniowie rozpoczynający debatowanie w formule oksfordzkiej prezentują zbliżony poziom merytoryczny dopiero po 4-5 debatach, na bieżąco ocenianych przez profesjonalnych sędziów. Uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku udało się go osiągnąć

już podczas pierwszej debaty.

 

Uwagi indywidualne – Propozycja

1 Mówca Propozycji:  Na plus trzeba zaliczyć mówienie z głowy, a nie z kartki. Mówca czasem wspomagał się notatkami, które miał przed sobą, ale raczej starał się mówić spontanicznie, przez co przemówienie wyglądało bardziej naturalnie. Prawidłowo wypełnił swoją rolę: zdefiniował podstawowe pojęcia i nakreślił ogólne stanowisko drużyny, podając przy okazji przykłady nietolerancji i jej twarze, co pozwoliło rozpoznać, w którym kierunku zmierzać będzie argumentacja jego drużyny. Jedynym mankamentem jest lekka niepewność podczas przemawiania, ta jednak sama zniknie wraz z kolejnymi debatami.

2 Mówca Propozycji: Przemówienie było bardzo dojrzałe retorycznie. Mówczyni wypowiadała się elokwentnie, z bogatym zasobem słownictwa. Wyróżnić należy trafny dobór

argumentów, szczególnie statystyk (badań) prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski i przykładów lokalnie występującej nietolerancji, co pomogło lepiej zobrazować problem i ukazać, że nietolerancja jest zjawiskiem powszechnie występującym. Jako pozytywną trzeba też odnotować aktywność podczas zadawania pytań i odpowiadania na nie po zakończeniu debaty. Mówczyni niewątpliwie ma potencjał do debatowania. Jedynie należy wskazać na konieczność przestrzegania czasu mowy. Na potrzeby debaty treningowej Marszałek zezwolił

na przemówienie nieco dłuższe, niż 3 minuty, jednak w ocenianych debatach (np. turniejowych)

przekroczenie czasu przemówienia skutkuje punktami ujemnymi.

3 Mówca Propozycji: Mówczyni prawidłowo wypełniła swoją rolę, odniosła się do większości

argumentów przedstawionych przez oponentów. Wskazać należy trafny dobór kontrargumentów, szczególnie przykładów marszy manifestujących skrajne poglądy. Jakkolwiek należy pochwalić zaangażowanie w przygotowanie do debaty, przez przeprowadzenie ulicznej sondy, tak w debacie oksfordzkiej raczej praktykuje się przywoływanie statystyk/badań pochodzących od wyspecjalizowanych podmiotów, które na co

dzień zajmują się ich tworzeniem (np. Główny Urząd Statystyczny, Centrum Badania Opinii Społecznej). Podczas przemówienia widoczna była niepewność mówczyni, jednak w drodze praktyki zniknie ona sama wraz z udziałem w kolejnych debatach.

4 Mówca Propozycji: Mówca wypełnił swoją rolę, powtórzył najważniejsze argumenty swojej

drużyny. Mowę można było tylko uzupełnić o wskazanie, dlaczego jego drużyna wygrała debatę i ewentualnie wskazanie wad linii argumentacyjnej opozycji (np. że jego drużyna dysponowała statystykami, a drużyna opozycji nie). Pracy wymaga jedynie pewność siebie podczas przemawiania i właściwa intonacja, które ułatwią lepszy odbiór mowy, lecz te powinny

same się wykształcić wraz z udziałem w kolejnych debatach.

 

Uwagi indywidualne – Opozycja

1 Mówca Opozycji: Podobnie jak u 2 Mówcy Propozycji, przemówienie było bardzo dojrzałe

retorycznie. Tak samo, mówczyni wypowiadała się elokwentnie, z bogatym zasobem słownictwa. Jakość przemówienia i wrażenie jakie zrobiło, oddały oklaski publiczności. Prawidłowo wypełniła swoją rolę, zdefiniowała podstawowe pojęcia i wskazała kierunek linii

argumentacyjnej swojej drużyny. Należy wskazać na trafność przykładu tolerancji przez władzę i pochwalić cytowanie najświeższych informacji ze świata polityki. Na uznanie zasługuje też szczególna aktywność podczas zadawania pytań i trafność w odpowiadaniu na nie, szczególnie na przykłady jednostykowych naruszeń, które nie definiują całego narodu. Na chwilę obecną brak jest zastrzeżeń.

2 Mówca Opozycji: Mówczyni rolę wypełniła prawidłowo. Argumenty były dobierane trafnie,

jednak niektóre były zbyt ogólne. Może warto było je wzmocnić konkretnymi przykładami lub

powołać się na statystyki, badania, internetowe artykuły prasowe, publikacje, wypowiedzi autorytetów z danej dziedziny (w tym przypadku tolerancji). Na plus trzeba zaliczyć wykorzystanie całego czasu przemówienia i pewność siebie podczas mowy, a także aktywność

podczas odpowiadania na pytania.

3 Mówca Opozycji: Mówca generalnie wypełniał swoją rolę, choć minimalnie za bardzo wszedł w rolę mówcy drugiego, skupiając się nie na kontrargumentacji, lecz argumentach. Te

mimo wszystko były trafne, szczególnie przykład Roberta Biedronia jako Prezydenta Słupska,

który mimo bycia homoseksualistą został głosami obywateli wybrany na ważny urząd. Podobnie trafny był przykład Anny Grodzkiej. W przyszłych przemówieniach warto wynotowywać sobie argumenty przeciwników i bezpośrednio się do nich odnosić w swoim przemówieniu – kontrargumentacja będzie wtedy bardziej widoczna. Na pochwałę zasługuje fakt, że mówca jako jedyny pamiętał, że przed zadaniem pytania/informacji podczas debaty, należy zwrócić się do Marszałka ze stosowną inwokacją (por. uwagi końcowe).

4 Mówca Opozycji: Rolę mówca wypełnił prawidłowo, przywołał najważniejsze kwestie poruszane przez swoją drużynę. Należy jednak poprawić intonację i dykcję. Spora część przemówienia nie była właściwie słyszalna, z jednej strony przez nagłośnienie, z drugiej strony

przez brak intonacji właściwej dla przemówień (należy mówić wolniej niż w zwykłej konwersacji, usta otwierać szerzej, akcentować najważniejsze słowa w zdaniu). Nadto wyczuwalna była lekka niepewność podczas mowy. Jednak zarówno odpowiednia intonacja, dykcja jak i pewność siebie powinny wykształcić się same przez uczestnictwo w kolejnych debatach.

 

Uwagi końcowe

W kwestii technicznej na uwagę zasługują dwie rzeczy:

Po pierwsze, przy zadawaniu pytania lub informacji w trakcie debaty, po udzieleniu głosu przez mówcę, należy zwrócić się z inwokacją do Marszałka: „Panie Marszałku – pytanie” lub „Panie

Marszałku – informacja” i dopiero zadać pytanie lub podać informację. Inwokacja ta została zastosowana podczas debaty tylko raz. Nie jest to jednak rażący błąd, podczas debat treningowych występuje bardzo często. Jednak w debatach ocenianych (np. turniejowych) brak

inwokacji może skutkować punktami ujemnymi.

Po drugie, jak dało się zauważyć już po zakończeniu debaty, uczestnicy mieli do siebie dużo pytań. Gdyby zostały one przyjęte podczas debaty, z pewnością byłaby ona bardziej dynamiczna. Na potrzeby debaty treningowej Marszałek zezwolił mówcom, że jeśli nie czują się na siłach, to pytań nie muszą przyjmować. Jednak podczas ocenianych debat warto pytania

przyjmować, bo czasami jest to okazja do pogrążenia oponentów i wzmocnienia argumentacji

swojej drużyny.

Wszyscy uczestnicy debaty mają potencjał do dalszego debatowania. Sam fakt, że z nielicznymi

wyjątkami bardzo dobrze zrozumieli zasady formuły oksfordzkiej już pozwala im dalej się w tej dziedzinie rozwijać. Brak pewności siebie podczas przemówień, chwilowe zawahania co powiedzieć dalej, zawieszanie się, czy pewne niedociągnięcia formalne (np. brak inwokacji) są

normalnymi trudnościami, które przechodzili nawet najlepsi mówcy.

Niezależnie od programu nauczania i braku czasu na realizowanie debat, udział w kolejnych debatach na pewno pozwoliłby te trudności wyeliminować. Może warto rozważyć założenie w

szkole koła zainteresowań, skupiającego się przedmiotowo wokół debaty oksfordzkiej. Pozwoliłoby ono na ćwiczenie debatowania nawet pozalekcyjnie i jednocześnie umożliwiło rozwijanie talentów oratorskich zainteresowanych uczniów, a nawet organizowanie co jakiś czas debat dla szerszego grona odbiorców.

Paweł Grzesiak

Instytut Debaty Publicznej