Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW 2018/2019

 

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący                               Sławomir Tutakowski

Zastępca                                            Monika Klawikowska

Skarbnik                                             Ewa Zawadzka

Protokolant                                       Sylwia Kowalska

Członkowie                                        Katarzyna Miszka

                                                             Barbara Naczk

                                                            Sylwia Konieczna

Komisja rewizyjna                            Aleksandra Romanowska

                                                            Róża Lewita-Koszałka 

                                                            Barbara Baranowska