Opłaty

Opłaty

Odpłatność za obiady

 

za miesiąc KWIECIEŃ 2019r.

12 dni  x  3,00 zł = 36,00 zł

 

Zgłoszenia na obiady lub wypisy z obiadów przyjmowane są w stołówce szkolnej do godziny 1200 w dniu poprzedzającym nieobecność!

UCZNIOWIE NIE POSIADAJĄCY IDENTYFIKATORA NIE BĘDĄ WPUSZCZANI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

 

Opłatę za obiady należy dokonywać przelewem na konto nr 36 1240 3800 1111 0010 8737 8567 Wpłata powinna wpłynąć na konto szkoły do dnia 10-go każdego miesiąca.

 

WAŻNE !! Tytuł wpłaty na druku przelewu  „Obiady za m-c……………, imię, nazwisko i klasa syna/córki”.

 


lista uczniów zalegających z płatnością za obiady za m-c luty ,marzec 2019 na dzień 18.03.19r.

kod kwota
101 3,00
102 30,00
107 61,00
415 63,00
110 18,00
404 27,00
112 63,00
411 30,00+30,00+63,00
418 63,00
117 3,00
126 30,00
127 60,00
128 60,00
129 63,00
408 33,00
135 63,00
407 61,00+24,00
139 63,00
141 63,00
144 63,00+11,00
148 63,00
154 30,00
406 63,00+66,00+27,00
155 63,00
164 57,00
165 63,00
166 63,00+3,00
169 63,00+3,00
401 63,00+30,00
178 36,00
179 54,00
181 18,00
185 63,00+6,00
186 30,00+63,00
417 30,00+63,00
193 2,00+63,00
196 12,00+6,00
197 27,00+63,00
200 63,00
205 26,00+63,00
208 6,00+3,00+30,00
209 63,00
210 24,00+61,00
212 61,00+24,00
215 63,00+6,60
216 30,00+63,00
219 63,00
222 30,00+63,00
412 30,00
230 53,00
234 60,00
238 30,00
240 28,00
402 63,00
245 63,00
246 63,00
419 63,00
249 66,00+29,00
251 63,00
254 63,00
261 63,00
262 60,00
263 63,00
264 39,00
265 30,00
266 30,00+63,00
267 45,00
268 48,00
269 63,00
277 63,00
279 63,00
280 15,00
281 63,00
289 30,00+63,00
291 12,00+30,00+63,00
293 3,00+3,00
296 60,00
301 63,00
303 63,00
305 39,00
310 10,00
316 26,00+63,00
322 20,00+63,00
324 30,00+60,00
332 63,00
335 30,00+63,00
340 63,00
344 63,00+27,00