Opłaty

Opłaty

Odpłatność za obiady

 

Odpłatność za obiady

za miesiąc CZERWIEC 2019r.

10 dni  x  3,00 zł = 30,00 zł

 

Zgłoszenia na obiady lub wypisy z obiadów przyjmowane są w stołówce szkolnej do godziny 1200 w dniu poprzedzającym nieobecność!

UCZNIOWIE NIE POSIADAJĄCY IDENTYFIKATORA NIE BĘDĄ WPUSZCZANI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

 

Opłatę za obiady należy dokonywać przelewem na konto nr 36 1240 3800 1111 0010 8737 8567 Wpłata powinna wpłynąć na konto szkoły do dnia 10-go każdego miesiąca.

 

WAŻNE !! Tytuł wpłaty na druku przelewu  „Obiady za m-c……………, imię, nazwisko i klasa syna/córki”.

 


lista uczniów zalegających z płatnością za obiady za m-c kwiecień, maj 2019 na dzień 20.05.19r.

kod kwota
101 21,00+3,00+60,00
102 45,00
107 60,00
415 12,00
110 60,00+9,00
117 45,00
126 42,00
127 18,00+60,00
132 30,00
135 60,00
140 45,00
141 15,00
144 48,00
151 15,00+60,00
154 45,00
406 51,00
156 60,00
157 21,00+54,00
158 15,00+45,00
164 45,00
165 45,00
166 21,00+60,00
173 21,00
180 21,00+60,00
181 51,00
183 11,00
186 21,00+60,00
193 47,00
195 60,00
197 21,00+60,00
205 17,00+60,00
206 45,00
208 6,00+3,00+36,00
210 25,00+21,00+60,00
212 25,00+21,00+60,00
215 60,00
216 21,00+30,00+60,00
222 60,00
420 9,00
412 21,00+30,00+60,00
228 12,00
229 21,00
230 21,00+53,00+60,00
238 45,00
245 18,00+60,00
246 18,00+60,00
259 45,00
261 45,00
262 42,00
263 45,00
264 42,00
265 24,00
266 21,00+60,00
267 21,00+48,00
268 15,00+60,00
269 15,00+60,00
277 45,00
281 21,00+60,00
285 24,00
422 15,00+60,00
287 45,00
421 45,00
288 45,00
293 45,00
295 57,00
296 45,00
303 60,00
309 45,00
310 10,00+15,00
421 21,00+60,00
317 45,00
327 27,00+21,00+60,00
423 15,00+60,00
332 45,00
334 42,00
335 21,00+60,00
344 27,00+21,00+60,00
346 45,00
403 42,00