Opłaty

Opłaty

Odpłatność za obiady

 

 

 

za miesiąc STYCZEŃ 2020r.

11 dni x 3,50 zł = 38,50 zł

 

Zgłoszenia na obiady lub wypisy z obiadów przyjmowane są w stołówce szkolnej do godziny 1200 w dniu poprzedzającym nieobecność!

UCZNIOWIE NIE POSIADAJĄCY IDENTYFIKATORA NIE BĘDĄ WPUSZCZANI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

 

Opłatę za obiady należy dokonywać przelewem na konto nr 36 1240 3800 1111 0010 8737 8567 Wpłata powinna wpłynąć na konto szkoły do dnia 10-go każdego miesiąca.

 

WAŻNE !! Tytuł wpłaty na druku przelewu  „Obiady za m-c……………, imię, nazwisko i klasa syna/córki”.

 


 

lista uczniów zalegających z płatnością za obiady za m-c grudzień 2019 na dzień 17.12.19r.

 

kod kwota
101 52,50
105 38,5+31,5
328 51,00
111 52,50
124 14,60
132 41,50
133 42,00
135 52,50
136 66,5+52,5
141 52,50
146 52,50
148 52,50
149 52,50
158 48,50
163 52,50
164 52,50
165 52,50
175 66,5+52,5
179 49,00
188 52,50
189 38,50
191 5,00
192 41,50
195 52,50
199 64+52,5
203 51,10
205 66,50
329 31,50
215 35,00
232 48,50
234 52,50
235 38,5+73,5+38,5
237 35,00
241 52,5+6,5
252 52,50
256 52,5+13,5
259 52,50
262 14,00
263 49,00
271 52,50
272 52,50
274 52,50
283 52,50
294 52,50
337 42,00
304 52,50
305 52,50
307 51,50
309 41,50
311 52,50
316 34,50
321 49,00
325 52,50