Opłaty

Opłaty

Odpłatność za obiady

 

 

 

za miesiąc LUTY 2019

10 dni  x  3,00 zł = 30,00 zł

 

Zgłoszenia na obiady lub wypisy z obiadów przyjmowane są w stołówce szkolnej do godziny 1200 w dniu poprzedzającym nieobecność!

UCZNIOWIE NIE POSIADAJĄCY IDENTYFIKATORA NIE BĘDĄ WPUSZCZANI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

 

Opłatę za obiady należy dokonywać przelewem na konto nr 36 1240 3800 1111 0010 8737 8567 Wpłata powinna wpłynąć na konto szkoły do dnia 10-go każdego miesiąca.

 

WAŻNE !! Tytuł wpłaty na druku przelewu  „Obiady za m-c……………, imię, nazwisko i klasa syna/córki”.

 


lista uczniów zalegających z płatnością za obiady za m-c styczeń 2019 na dzień 21.01.19r.

kod kwota
107 64,00
415 27,00
411 33,00
135 66,00
407 50,00
151 66,00
160 66,00
166 66,00
171 66,00
401 66,00
174 66,00
185 72,00
186 66,00
196 24,00
197 76,00
205 26,00
208 75,00
210 63,00
212 63,00
215 66,00
412 27,00
234 63,00
242 66,00
245 66,00
246 66,00
419 66,00
254 66,00
261 66,00
262 63,00
263 66,00
267 66,00
268 66,00
269 66,00
279 65,00
281 66,00
289 66,00
293 66,00
305 45,00
318 66,00
319 66,00
320 63,00
325 66,00
332 66,00