Opłaty

Opłaty

Odpłatność za obiady

 

za miesiąc PAŹDZIERNIK 2019r.

21 dni  x  3,50 zł = 73,50 zł

 

Zgłoszenia na obiady lub wypisy z obiadów przyjmowane są w stołówce szkolnej do godziny 1200 w dniu poprzedzającym nieobecność!

UCZNIOWIE NIE POSIADAJĄCY IDENTYFIKATORA NIE BĘDĄ WPUSZCZANI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

 

Opłatę za obiady należy dokonywać przelewem na konto nr 36 1240 3800 1111 0010 8737 8567 Wpłata powinna wpłynąć na konto szkoły do dnia 10-go każdego miesiąca.

 

WAŻNE !! Tytuł wpłaty na druku przelewu  „Obiady za m-c……………, imię, nazwisko i klasa syna/córki”.

 


 

lista uczniów zalegających z płatnością za obiady za m-c wrzesień 2019 na dzień 26.09.19r.

 

kod kwota
104 6,50
328 35,00
120 56,00
124 56,00
132 45,50
133 56,00
134 56,00
136 56,00
143 56,00
155 56,00
163 56,00
167 56,00
175 56,00
179 53,00
189 52,50
332 21,00
195 56,00
196 56,00
199 49,00
215 56,00
221 56,00
235 38,50
246 56,00
252 56,00
258 56,00
260 17,50
262 56,00
263 53,00
271 56,00
281 56,00
333 14,00
292 52,50
331 14,00
299 56,00
303 56,00
309 56,00
317 56,00
324 41,00
332 21+30+21=72