Opłaty

Opłaty

Odpłatność za obiady

 

 

za miesiąc MARZEC 2020r.

22 dni  x  3,50 zł = 77,00 zł

 

Zgłoszenia na obiady lub wypisy z obiadów przyjmowane są w stołówce szkolnej do godziny 1200 w dniu poprzedzającym nieobecność!

UCZNIOWIE NIE POSIADAJĄCY IDENTYFIKATORA NIE BĘDĄ WPUSZCZANI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

 

Opłatę za obiady należy dokonywać przelewem na konto nr 36 1240 3800 1111 0010 8737 8567 Wpłata powinna wpłynąć na konto szkoły do dnia 10-go każdego miesiąca.

 

WAŻNE !! Tytuł wpłaty na druku przelewu  „Obiady za m-c……………, imię, nazwisko i klasa syna/córki”.

 


 

lista uczniów zalegających z płatnością za obiady za m-c luty 2020 na dzień 25.02.20r.

kod kwota
104 41,50
105 31,50
328 70,00
111 108,50
113 70,00
124 52,50
136 49,00
340 66,50
141 108,50
145 55,50
148 71,00
149 71,00
156 50,00
158 69,00
162 53,50
163 70,00
164 56,00
165 70,00
170 49,00
339 66,50
179 59,50
183 55,00
189 77,00
191 70,00
192 45,00
199 108,50
215 70,00
229 69,50
232 67,00
233 69,50
234 70,00
241 47,50
252 161,00
254 70,00
255 70,00
262 63,00
263 52,50
277 77,00
283 70,00
333 106,50
294 70,00
297 52,50
303 37,50
305 59,50
307 59,50
3,9 70,00
319 52,50