Skład SU

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodniczący: Kamil Złotek 8 D

Zastępca przewodniczącego: Igor Stankiewicz 7 D

 

Sekcja promocyjna:

- Kamil Złotek 8 D

- Nicola Pisarska 8 D

 

Sekcja radiowęzła:

- Łukasz Steciuk 8 C

- Mikołaj Miłosz 8 A

- Maksymilian Młyński 8 C

- Oliwia Podhorodecka 8 A

- Natalia Tracewicz 8 A

 

Sekcja kulturalna:

- Nikola Płocharczyk 7 D

- Igor Stankiewicz 7 D

- Magdalena Bartosiak 8 A

- Patrycja Gwiazda 8 A

- Jagoda Kiersznicka 8 A

- Zuzanna Piperska 8 B

- Magdalena Skwarło 7 A

- Weronika Zielińska 7 A

- Zuzanna Grabiec 7 A

- Dawid Dawidowski 8 C

- Tomasz Dawidowski 8 C

- Hubert Stencel 8 A

- Oliwia Szempruch 7 C