„Dwa monologi nie czynią dialogu” - Jeff Daly

„Dwa monologi nie czynią dialogu” - Jeff Daly

     W ubiegłym miesiącu w naszej szkole odbyły się debaty oksfordzkie. Debaty oksfordzkie wywodzą się z Uniwersytetu Oksfordzkiego a ich zadaniem jest dyskusja nad tezą. Mówcy dzielą się na mówców propozycji i opozycji. Ich zadaniem jest bronić bądź podważyć tezę używając wcześniej przygotowanych argumentów. To rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Debacie przewodniczy marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. W naszej szkole debatowało 11 drużyn ze wszystkich zespołów klasowych, odpowiednio na każdym poziomie edukacyjnym. Uczniowie, którzy nie debatowali wybierali interesujące tematy. Każdej z nich przewodniczył marszałek, który do pomocy miał zarówno sekretarza jak i eksperta oceniającego merytorycznie debatę, a także eksperta z Instytutu Debat Publicznych, który oceniał debatę od strony technicznej.

 

    Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim ekspertom i ekspertkom: p. Maciejowi Dębskiemu z Fundacji Dbam o mój zasięg, p. Emilii Nowakowskiej z Pracowni Makijażu, p. Danielowi Mihuniewiczowi - psychologowi z Jednostki Wojskowej w Lęborku, p. Jakubowi Urbańskiemu - właścicielowi agencji Public Relations, ks. Tomaszowi Syldatk,   p. Małgorzacie Wróblewskiej - terapeutce uzależnień z MOPS, podkom. Krzysztofowi Wojtas, mł. asp. Łukaszowi Kwiatkowskiemu, sierż. sztab. Jarosławowi Sadkowskiemu, st. sierż. Aleksandrze Ligmanowskiej z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, a także przedstawicielom Instytutu Debat Publicznych: p. Pawłowi Grzesiak, p. Michalinie Puwalskiej, p. Kamili Drygała, p. Orestowi Lewosiuk, p. Jędrzejowi Jasińskiemu, p. Dagnie Olejniczak, p. Weronice Wysockiej.