Komunikat w sprawie naboru na rok szkolny 2020/2021

Komunikat w sprawie naboru na rok szkolny 2020/2021

Komunikat w sprawie naboru na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku informuje, że  postępowanie rekrutacyjne – nabór do klasy pierwszej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz według określonych kryteriów i terminów ustalonych przez organ prowadzący szkołę Gmina Miasto Lębork.

Granica obwodu szkoły

Nazwa ulicy:

3 Maja, Architektów, Chłopska, Drzymały, Generała Stanisława Maczka, Górników, Gryfa Pomorskiego, Hutnicza Inżynierów Kilińskiego, Kolejarzy, Ks. Szczepana Gracza, Legionów Polskich, Majora Henryka Sucharskiego, Okrzei, Piotra Wysockiego, Pułkownika  Stanisława Dąbka, Robotnicza, Rzemieślnicza, Słowackiego, Słupska, Spółdzielcza, Techników, Traugutta, Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Zawiszy Czarnego, Emilii Plater od nr 1-11 i nr 20, Warszawska, Roszarnicza, Sportowa, Żeromskiego,

Miejscowości:

Gminy Nowa Wieś  Lęborska- Lubowidz, Jamy, Ługi, Małoszyce

 

Wszelkie informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce: Rekrutacja

Ze względu na bezpieczeństwo z dniem 1 kwietnia 2020r. rozpoczynamy tylko i wyłącznie nabór w formie elektronicznej.

Prosimy o pobranie wyłącznie wniosku  o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1

w Lęborku w roku szkolnym 2020/2021, wypełnienie go i przesłanie na e-mail szkoły: sekretariat@sp1lebork.pl

 

                                                                                                        Grażyna Ruszkowska

                                                                                    dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku