Na szkolnej scenie

Na szkolnej scenie

     Międzynarodowy Dzień Teatru to święto wszystkich ludzi sztuki, które od ponad 60 lat obchodzone jest na całym świecie 27 marca.

     W naszej szkole, by uczcić ten dzień, uczniowie wzięli udział w „Małych Formach Teatralnych 3x5” -  5 aktorów, 5 rekwizytów, 5 minut. Turniej odbył się 28 marca.

    W tym roku tematyka scenek dotyczyła wartości własnej – jej postrzegania, rozumienia i akceptacji. Uczniowie klas III zajęli się tematem: Miłość do innych zaczyna się od kochania siebie. Klasy VIII prezentowały pomysły nt. : Wartość własna zaczyna się od akceptacji siebie. Natomiast siódmoklasiści wyrazili swoje zdanie na temat: Aby szanować innych, należy najpierw szanować siebie

   Kolejne zadania, które realizowały wszystkie klasy, dotyczyły wizji plakatu reklamującego książkę – prawie wszystkie zespoły postawiły na którąś ze szkolnych lektur.

    Zwieńczeniem turniejowych zmagań była prezentacja bohatera, który ubrany w charakterystyczny strój, mógłby wziąć udział w jakimś spektaklu teatralnym.

    Zespoły klasowe na wszystkich poziomach edukacyjnych przygotowały się do zmagań bardzo rzetelnie. Przedstawione scenki dramatyczne omawiały ważne dla dorastającej młodzieży tematy dotyczące tego, co stanowi o ich samoświadomości i poczuciu własnej wartości.

    Przygotowane przez poszczególne klasy plakaty zawisły w naszej szkolnej galerii na parterze koło pokoju nauczycielskiego. W grupach wiekowych zwyciężyły:

klasy III – ex aequo III A i III D

klasy VIII – VIII B

klasy VII – VII C

 

  Gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju.

 

                                                                                                            Małgorzata Poziemska

                                                                                                            Iwona Suszyńska