Szanowni Rodzice/ Prawni opiekunowie

Szanowni Rodzice/ Prawni opiekunowie

W związku z  rozpoczętym w dniu 8 kwietnia 2019 roku strajkiem pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku , informuję, że w czasie strajku  nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów naszej szkoły- do odwołania.

Uczniowie będą mieli zapewnione zajęcia opiekuńcze w godzinach od 7.00 -16.00 (dzieci klas 1 i 2 korzystające ze świetlicy), pozostali  będą mogli przebywać w szkole w czasie przewidzianym dla nich tygodniowym rozkładem zajęć (planem lekcji). Dla nich również będą organizowane tylko zajęcia opiekuńcze.

Wszelkich informacji na temat organizacji opieki nad  uczniami w czasie strajku udziela Dyrektor Szkoły.

Proszę o uważne śledzenie informacji na naszej stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym.

                                                                         Z poważaniem

                                                                             dyrektor SP nr 1 w Lęborku

                                                                           Grażyna Ruszkowska