Wizyta w Muzeum Narodowym

Wizyta w Muzeum Narodowym

     5 lutego br. klasy IIIa i VIIIa wybrały się  do Muzeum Narodowego w Gdańsku.  Należy ono do najstarszych muzeów w Polsce. Powstało z połączenia dwóch instytucji – Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych. Zasadniczy trzon muzealnych zbiorów stanowi kolekcja Jacoba Kabruna (1759–1814) złożona z kilku tysięcy obrazów, rysunków i rycin mistrzów europejskich od końca XV do początków XIX wieku. W  Muzeum Narodowym w Gdańsku, w którego głównym gmachu – późnogotyckim klasztorze franciszkańskim mieści się Oddział Sztuki Dawnej, uczniowie mieli okazję poznać dzieło niderlandzkiego malarza Hansa Memlinga „Sad Ostateczny”. Tryptyk został stworzony między 1467 a 1471 rokiem i wykonany w technice temperowo-olejnej (mieszanej) na desce.

     Następnie uczniowie udali się na kręgle i warsztaty robienia pizzy. Każdy z nich samodzielnie wykonał to popularne danie wg własnego pomysłu . Humory dopisały, więc wycieczkę uważamy za udaną.

    Opiekunami uczniów były panie Joanna Nowicka- Młyńska, Katarzyna Kurzydło i Izabela Tutakowska.