Zajęcia dodatkowe WDŻWR

Zajęcia dodatkowe WDŻWR

    Z dniem 1 września w naszej szkole będą realizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne: "Wychowanie do życia w rodzinie".

Przedmiot będzie realizowany w klasach: IV, VII i VIII po zajęciach lekcyjnych.

Program realizuje treści zawarte w działach tematycznych: rodzina, dojrzewanie, seksualność człowieka, życie jako fundament wartości, płodność, postawy.

Serdecznie zapraszamy uczniów  do udziału w zajęciach.

     W przypadku rezygnacji udziału dziecka  w zajęciach wymagane jest przesłanie deklaracji na e-mail: dorotaprzychoda@sp1lebork.pl do 10 września 2020 roku. Brak rezygnacji z zajęć jest jednoznaczny z uczestniczeniem ucznia w zajęciach.

Druk do pobrania poniżej.